A  A  A  A 
Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraad van Zoersel heeft één commissie opgericht: 
de commissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning.

Deze commissie werkt beleidsvoorbereidend en bestaat uit alle raadsleden. In de gemeenteraad van augustus 2014 werden de voorzitter en de ondervoorzitter van deze commissie verkozen:

• Voorzitter: Roel Van Elsacker (fractieleider CD&V)
• Ondervoorzitter: Marc De Cordt (gemeenteraadslid Groen)openbaar
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. De gemeenteraadscommissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. In de gemeenteraadscommissie is een personeelslid van de gemeente permanent of ad hoc secretaris.
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Cipal: oprichtingsakte   | statuten
DKO: statuten
Erfgoed Voorkempen oprichtingsakte en statuten
ERSV: oprichtingsakte   |
decreet
statuten
Het Sas:   oprichtingsakte   | statuten
Iveka:    oprichtingsakte   | statuten
IGEAN dienstverlening: oprichtingsakte   | statuten
IGEAN milieu
& veiligheid:
oprichtingsakte   | statuten
IKA oprichtingsakte   | statuten (geconsolideerd)
statuten (gecoördineerd)
Kina statuten
Leader MarkAante
Kempen+
oprichtingsakte en statuten
LOGO Antwerpen oprichtingsakte   | statuten
OVSG oprichtingsakte   | statuten
Pidpa: arbeidsreglement  | 
deontologische code 
statuten
Pontes: oprichtingsakte   | statuten
Sportregio Midden Provincie:   statuten
VVOG: oprichtingsakte   | statuten
VVSG: statuten
communicatiedienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980


-