A  A  A  A 
Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraad van Zoersel heeft één commissie opgericht: 
de commissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning.

Deze commissie werkt beleidsvoorbereidend en bestaat uit alle raadsleden. In de gemeenteraad van augustus 2014 werden de voorzitter en de ondervoorzitter van deze commissie verkozen:

• Voorzitter: Roel Van Elsacker (fractieleider CD&V)
• Ondervoorzitter: Marc De Cordt (gemeenteraadslid Groen)openbaar
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. De gemeenteraadscommissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. In de gemeenteraadscommissie is een personeelslid van de gemeente permanent of ad hoc secretaris.
communicatiedienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980


-