A  A  A  A 
Nieuwsarchief 2019
oud brood is niet goed voor eenden!
Gezellig met de (klein)kinderen de eendjes in het park gaan voederen? Niet doen! U denkt dat u de dieren een plezier doet, maar eigenlijk maakt u ze ziek.
knip Oude Baan | proefproject
Al geruime tijd zijn er verschillende klachten over het toenemend sluipverkeer in de Oude Baan tussen de Kapellei en de Waterstraat/Raymond Delbekestraat. Daarom denken we aan een knip in de Oude Baan.
wegen- en rioleringswerken in wijk Sint-Martinus van start
Vanaf 18 maart worden de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Krimveldweg, D’Eike, Ketelheide, Ronkaartweg en Lage Weg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit doen we om de wegen- en rioleringswerken vlot te kunnen laten verlopen.
trek de stekker uit
trek de stekker uit 12/03/2019
U kon er de afgelopen weken niet naast kijken in de media: opladers veroorzaken steeds vaker brand. Laad uw elektrische toestellen daarom enkel overdag op, onder toezicht én in een ruimte waar een rookmelder hangt.
80ste verjaardag en ereburgerschap voor internationaal gevierd multi-artiest Paul Ibou
Gisteren vond in het administratief centrum Zoersel een huldiging plaats van beeldend kunstondernemer, grafisch vormgever, typograaf, auteur en publicist Paul Ibou (pseudoniem voor Paul Vermeersch).
cultuur in de schijnwerpers
De temperatuur stijgt. Uw bloed begint wat sneller te stromen. Muzikanten stemmen hun instrumenten. Stoelen schuifelen bedeesd heen en weer. Uw adem stokt, de spots gaan uit en het doek gaat open: het culturele voorjaar is daar.
speelpleinwerking ‘gewoon spelen’ van start in paasvakantie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Monnikenheide opnieuw ‘gewoon spelen’, een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een (vermoeden van) handicap. Zij kunnen gedurende zes weken, verspreid over vier schoolvakanties en evenveel locaties, gaan spelen dichtbij huis.
drie veteraanbomen, met bijhorend oorlogsverhaal, in Zoersel
In 2018 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Naar aanleiding daarvan selecteerde het Regionaal Landschap de Voorkempen 21 bijzondere oorlogsverhalen en evenveel ‘veteraanbomen’ in de Voorkempen, waarvan er drie in Zoersel staan.
nu ook een natuurbegraafplaats in Sint-Antonius
Begin vorig jaar werd symbolisch de eerste boom van een toekomstig herdenkingsbos in Halle geplant. Dit herdenkingsbos, of natuurbegraafplaats, is een stukje openbaar domein waar u assen kunt begraven of verstrooien in een natuurlijke omgeving. Sinds de opening vonden al twaalf Zoerselaars een laatste rustplaats in dit stukje natuur. Nu is het de beurt aan Sint-Antonius.
vraag steun voor uw derdewereldproject
Hebt u een band met een project in een ontwikkelingsland? Of hebt u er misschien zelf eentje opgestart? Weet dan dat u uw project jaarlijks kunt laten registreren als ‘Zoersels derdewereldproject’. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan geeft gemeente & ocmw Zoersel uw project graag een financieel duwtje in de rug (1.500 euro).
GvA-journalist en Zoersels correspondent Jan Vorsselmans met pensioen
Na maar liefst 39 jaar als journalist bij Gazet van Antwerpen, onder meer als correspondent voor Zoersel, legde Jan Vorsselmans begin dit jaar zijn pen neer. “Ik ga het wat rustiger aan doen en meer tijd besteden aan mijn vrouw, klein)kinderen, familie en vrienden.”
gezocht: groene vingers met een hart voor kinderen
Onze Zoerselse scholen zetten sterk in op het klimaat, zoals met het gezamenlijke project ‘De Klimaatbende’ (U leest hier meer over in het Zoerselmagazine van februari, op pagina 9 en 10). Om onze leerlingen ook iets bij te brengen over de ‘ecologische voetafdruk’, werken enkele scholen samen met de Landelijke Gilden.
Te Gekke Wandeling in Zoersel | Trappistentocht
Het hele jaar vinden Te Gekke Wandelingen en projecten plaats. In Zoersel kunt u deze zondag – 24 februari – mee wandelen met de 36ste Trappistentocht, die start aan gemeentelijke basisschool Beuk & Noot.
geeft u mee vorm aan ons Zoersels beleid?
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur worden ook de bestaande gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en betrekken u graag bij onze beleidsvoering. Interesse? Laat het ons weten!
paadjes in park Halle krijgen tweede leven
Kwam u onlangs nog in het park in Halle, dan merkte u ongetwijfeld dat zowat de helft van de paadjes doorheen het park recent heraangelegd zijn. De zandweggetjes maakten plaats voor mooie, goed berijdbare parkwegen. Binnenkort is het de beurt aan de rest van de paadjes.
de plannen van het nieuwe bestuur
Sinds januari staat er een nieuw bestuur aan het roer van onze gemeente. De ploeg heeft heel wat ambities voor de komende zes jaar. Waar willen ze met Zoersel naartoe? Welke klemtonen willen ze leggen? In de beleidsnota 2019-2024 zetten de coalitiepartners de bakens voor de komende zes jaar uit.
verliefd op pleegzorg
verliefd op pleegzorg 15/02/2019
Gisteren, op Valentijnsdag, vonden we aan de voordeur van ons administratief centrum een grote liefdesbrief. Daarop stond de vraag ‘Liefste burgemeester Verstreken, wil Zoersel pleegzorggemeente blijven’?
in memoriam: ereschepen Willy Storms
Na een lange ziekte overleed op 9 februari 2019 Zoersels ereschepen Willy Storms, thuis in Halle, op 72-jarige leeftijd. Willy zetelde tussen 1983 en 2000 achttien jaar voor DDV (de Dorpsvernieuwing) in de gemeenteraad. Tijdens de eerste twee legislaturen was hij gedurende acht jaar een zeer gewaardeerd schepen van sociale zaken.
nieuw voorlopig rijbewijs | eenmalige verlenging
Op 1 februari werd een nieuw voorlopig rijbewijs (categorie B) ingevoerd. Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om een voorlopig rijbewijs aan te vragen tijdens de zogenaamde “wachttijd” van drie jaar.
trainingen politie in oude schoolgebouwen Lindedreef
De Politie Voorkempen organiseert vaak trainingen en bijscholingen voor haar medewerkers. Om levensechte situaties te creëren, gebeurt dit ook dikwijls op een buitenlocatie. De oude leegstaande school in de Lindedreef is voor hen een perfecte plek om zulke oefeningen te doen.
eenrichtingverkeer in deel van de Victorielaan tot december
In de Victorielaan – ter hoogte van de bocht – worden er nieuwe appartementen gebouwd. Tijdens de werken nemen vrachtwagens vaak een deel van de baan in. Dit creëert een zeer gevaarlijke situatie wegens de slechte zichtbaarheid.
verkiezingen Europees Parlement | inschrijving Europese burgers
Op zondag 26 mei kiezen we de 705 leden van het Europees Parlement. Wie als burger van een EU-lidstaat in België ingeschreven is, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan deze verkiezing en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.
chauffeurs minder mobielencentrale gezocht
Heel wat minder mobiele mensen willen graag hun familie bezoeken, boodschappen doen of naar de dokter gaan, maar vinden niet gemakkelijk vervoer. Wie beantwoordt aan de voorwaarden (inkomensgrens) kan dan rekenen op vrijwilligers van de minder mobielencentrale (MMC). Jammer genoeg is er een nijpend tekort aan vrijwilligers. Iets voor u?
inschrijvingen 2,5-jarige kleuters starten weldra
Wat vliegt de tijd... Uw zoon of dochter lijkt nog maar pas geboren of u moet al op zoek naar een geschikte school. In Zoersel hebt u de luxe dat u kunt kiezen uit zes kwalitatief hoogstaande scholen: één basisschool van het gemeenschapsonderwijs, twee vrije en drie gemeentelijke basisscholen. Uw kleuter - geboren in eender welke maand van het jaar 2017 - inschrijven kan in elk van onze scholen vanaf vrijdag 1 maart.
nog maar één renovatiepremie
Gaat u uw woning verbouwen of renoveren, dan biedt het Agentschap Wonen-Vlaanderen u heel wat premies, zoals de verbeterings- en renovatiepremie. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren echter zodanig naar elkaar toegegroeid, dat u vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom werd één overkoepelende renovatiepremie in het leven geroepen, die u vanaf vandaag kunt aanvragen.
één zwaluw maakt de lente niet (meer)
Ieder jaar kondigt de terugkeer van de zwaluwen een nieuwe lente aan. Dit was althans een vertrouwd beeld voor onze grootouders, want vandaag ziet u ze nog maar weinig. Meer en meer nesten - of locaties om er één te maken - verdwijnen. Geen nest betekent geen thuis en dus geen reden om hier te blijven. Samen met Natuurpunt willen we daar iets aan doen!
daag uzelf uit en neem deel aan Tournée Minérale
Nog exact één week en dan gaat de derde editie van ‘Tournée Minérale’ van start. De Druglijn en Stichting tegen Kanker roepen u opnieuw op om in februari geen alcohol te drinken. Het is niet zozeer een kwestie van uzelf iets te ontzeggen: u wint er vooral bij.
Zoerselse dieren goed verzorgd in VOC Brasschaat-Kapellen
VOC Brasschaat-Kapellen (opvangcentrum voor vogels en wilde dieren) liet ons deze week met enige fierheid weten dat zij vorig jaar 73 dieren uit onze gemeente hebben opgevangen, én dat ze zo’n 60 % daarvan ook terug konden vrijlaten.
cultuurprijs voor bezielers Theater Stap
Elk jaar reiken het gemeentebestuur en de cultuurraad samen de Zoerselse cultuurprijs uit. De prijs gaat steeds naar een persoon of vereniging die onze gemeente op een culturele en positieve manier onder de aandacht brengt. Op zondag 20 januari mochten we Marc Bryssinck en Ingrid Van den Berg van Theater Stap de prijs overhandigen.
beleidsnota 2019-2024 is er
Tijdens de gemeenteraad van 22 januari stelde de nieuwe Zoerselse coalitie hun beleidsnota voor 2019-2024 voor. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties* vormden de inspirerende leidraad voor de nota.
digitale meters op komst
Vanaf dit jaar worden de eerste digitale meters geplaatst voor elektriciteit en aardgas. Binnen enkele jaren zal elke woning in Vlaanderen uitgerust zijn met deze meter en zal die met de draaiteller dus voorgoed verleden tijd zijn.
glasophaling gestopt wegens sneeuw
Wegens de sneeuw hebben de glasophalers hun ronde dinsdag moeten stopzetten. Deze ophaling zal een van de komende dagen worden ingehaald. De PMD- en restafvalophaling verloopt voorlopig nog normaal.
vakantiejob al gefixt?
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar jobstudenten en monitoren tijdens de maanden juni, juli en augustus. Alle info over inleverdata van je kandidatuur, diplomavereisten, jobinhoud, inlichtingen en kandidaatformulieren vind je op www.zoersel.be/vacatures. Wees er snel bij!
voedselteam van start
voedselteam van start 21/01/2019
Wilt u er zeker van zijn dat uw voedsel afkomstig is van lokale boeren én van de hoogste kwaliteit is, sluit u dan nu aan bij het Zoersels voedselteam, dat 22 januari van start gaat. U kunt in eerste instantie kiezen uit groenten en fruit van de biologische boerderij Wijngaardhof, maar het aanbod zal op korte termijn nog uitbreiden.
mooie sporttitels voor Zoerselse dames
Afgelopen weekend plaatsten twee straffe Zoerselse sporters zich in de schijnwerpers. Danielle Le Bruyn pakte de titel op het Belgisch kampioenschap driebanden en veldrijdster Loes Sels werd vice-Belgisch kampioen in het veldrijden bij de elite dames.
niet langer gratis huisvuilzakken
Het principe ‘de vervuiler betaalt’, dat is opgenomen in de Vlaamse wetgeving, is een van de algemene uitgangspunten van het afvalbeleid. Op basis daarvan besloot het gemeentebestuur deze week om niet langer gratis huisvuilzakken te voorzien.
de magie van een gedicht | Poëzieweek
Eind januari - tijdens de Poëzieweek - zindert Zoersel weer van de poëtische activiteiten. Meer als een week lang wordt er gerijmd en gedicht, door jong en oud, in scholen, woonzorgcentra, bibliotheken, huiskamers en zelfs bij de bakker ...
complimentenfuif | zot van dansen
Wat zie je er mooi uit! Je hebt heerlijk gekookt vanavond! Dat heb je goed opgelost! Complimenten, of u ze nu geeft of krijgt, ze doen u goed. Op onze complimentenfuif op vrijdag 1 februari vliegen de schouderklopjes en lieve boodschappen in het rond!
nieuw bestuur legt eed af
Net zoals in de rest van ons land werd ook in Zoersel op 14 oktober een nieuwe bestuursploeg verkozen. Afgelopen maandag legden de 27 gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hun eed af.
blaffende honden bijten niet, of toch?
Naar aanleiding van een jammerlijk incident, waarbij een schaap werd doodgebeten, doen wij graag een warme oproep om uw hond steeds aan de leiband te houden. Zorg er ook thuis voor dat hij niet kan ontsnappen.
eerste hulp: voor ieder wat wils
Een ongeval is snel gebeurd. Maar als u meteen hulp biedt, kunt u vaak erger voorkomen. Eerste hulp kan echt het verschil maken. Rode Kruis Zoersel organiseert daarom dit voorjaar enkele gratis vormingen.
nieuw woninghuurdecreet: heel wat nieuwigheden
Hebt u plannen om een woning te huren, te verhuren of op kot te gaan? Informeer u dan goed over de nieuwe regelgeving voor huurcontracten die sinds 1 januari in voege is.