A  A  A  A 
het college van burgemeester en schepenen
Het college bestaat deze legislatuur uit de burgemeester en zes schepenen, inclusief de ocmw-voorzitter. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.
Buiten de uitvoering van de beslissingen van de raad op gemeentelijk vlak, heeft het college nog bevoegdheden die door de wet zijn opgedragen, zoals het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentewerken, de aanduiding van rooilijnen, de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen en het toezicht op het personeel.

Het college van Zoersel vergadert doorgaans elke maandagnamiddag in het administratief centrum. De openbare notulen van de zittingen kan elke inwoner inzien bij het secretariaat in het administratief centrum Zoersel.

burgemeester: Liesbeth Verstreken (N-VA)
Sniederspad 139, 2980 Zoersel, M 0495 23 18 41 


bevoegd voor: algemene coördinatie van het politiek beleid, veiligheid (brandweer, politie ...), feestelijkheden & protocol, bevolking & burgerlijke stand, kieszaken, ruimtelijke ordening & stedenbouw, onderwijs en deeltijds kunstonderwijs

eerste schepen: Danny Van de Velde (N-VA)
Halmolenweg 30, 2980 Zoersel, M 0479 99 17 83


bevoegd voor: aanleg en onderhoud van parken/plantsoenen, groenonderhoud, onderhoud bermen, bovengemeentelijke waterlopen, begraafplaatsen, natuurbeleid, bosbeheer, mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid, openbaar vervoer, erfgoed en kunstpatrimonium

tweede schepen: Luc Kennis (CD&V)
Voorste Hoeven 12, 2980 Zoersel, M  0477 25 88 65


bevoegd voor: aanleg en onderhoud van wegen, onderhoud gemeentelijke grachten, onderhoud gebouwen, energiebeheer gemeentelijke gebouwen, uitvoering logistieke hulp aan verenigingen, landbouw en uitleendienst, sport

derde schepen: Koen Paredaens (N-VA)
Beukenlaan 38, 2980 Zoersel, M 0486 69 90 98


bevoegd voor: milieu, personeel en organisatie, afvalverwerking, communicatie, Noord-Zuid

vierde schepen: Wim Govers (CD&V)
Zoerselhoek 7, 2980 Zoersel, M 0478 79 00 63


bevoegd voor: jeugd, jeugdhuizen, gemeentelijk jeugdwerk, toelagen voor jeugdinitiatieven & -verenigingen, beheer jeugd- en speelinfrastructuur, gezinsbeleid en kinderopvang, financiën & begroting en boekhouding, informatisering
vijfde schepen: Marcel De Vos (N-VA)
Eikenlaan 46, 2980 Zoersel, M 0484 79 31 14


bevoegd voor: vorming, bibliotheek, dienstverlening en kwaliteit, lokale economie, toerisme, gelijke kansen en integratie, dierenwelzijn, internationale samenwerkingen (jumelages) en 11 juliviering.
voorzitster van het OCMW en schepen van sociale zaken:
Katrien Schryvers (CD&V)
Abdijlaan 4, 2980 Zoersel, M 0475 87 93 22


bevoegd voor: OCMW, sociale zaken en cultuur, publiekprivate samenwerking en buurtwerking
Aanmelden
E-mail

Paswoord