A  A  A  A 
De burgemeester

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Zij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden.
Zij zit de vergadering van het schepencollege voor. Samen met de burgemeesters van de andere gemeenten van de politiezone Voorkempen maakt zij deel uit van het politiecollege.


   
Liesbeth Verstreken  (N-VA)  (vanaf 1/1/2013)

Sniederspad 139
2980 Zoersel
0495-23 18 41
e-mail:  

 


Zij is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, veiligheid, bevolking en burgelijke stand, en ruimtelijke ordening.

Aanmelden
E-mail

Paswoord