A  A  A  A 
Inspraak

Participeren is een mooie zaak. Het is echter niet gemakkelijk. Heeft u een opmerking voor het gemeentebestuur? Wilt u deelnemen of mee bouwen aan het gemeentebeleid ?

Naast de 6-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen, neemt het gemeentebestuur nog tal van andere initiatieven en zijn er diverse inspraakorganen. Alle hebben zij tot doel de afstand tussen burger en bestuur kleiner te maken en het beleid beter op de burger af te stemmen:


De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen en/of geïnteresseerde burgers. Gemeenteraadsleden en afgevaardigden van politieke fracties hebben hier enkel een adviserende stem. De vergaderingen van alle erkende adviesraden zijn openbaar. Zoersel heeft negen adviesraden: