A  A  A  A 
Zoersel Magazine

Wat
Het Zoersel Magazine verschijnt zes keer per jaar en bevat heel wat uiteenlopend gemeentenieuws.


Redactie
Het redactieteam bestaat vooral uit ambtenaren. Zij zetten hun beste beentje voor om u zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen van de gemeente. De eindredactie is in handen van Caroline Wouters. Nadia Kerschot verzorgt de grafische vormgeving.

redactiesecretariaat:  ,   T 03 2980 922


Archief  Zoersel magazine, GGD en Flits
communicatiedienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980


-