A  A  A  A 
activiteiten voor DAGnaDAG melden

  
  Geef hierboven de datum van de activiteit in
  
  Geef hier de titel in van de activiteit
  
  Beschrijf hier kort de aard van de activiteit, voor wie, wat, etc..(in maximum 150 tekens)

  
  Geef hier plaats waar de activiteit zal plaatsvinden
 
  eventuele andere datums wanneer deze activiteit ook doorgaat
  
  het beginuur en eventueel einduur
  
  vul hier de deelnemingsprijs in (leden, niet-leden, voorverkoop, ...)
  
  geef hier de naam, telefoon, emailadres van de persoon waar men meer info kan verkrijgen
  
  dit is een activiteit van ...


  Ik laat u, gemeente & ocmw Zoersel, toe om mijn gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. U verwerkt mijn persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en uw opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 
dienst toerisme
administratief centrum
Handelslei 167, 2980