A  A  A  A 
Diverse Diensten
websites van andere overheden
strijkateliers en dienstencheques
drinkwaterontleding
  • Wilt u het water van uw waterput laten ontleden om zeker te zijn of dit al dan niet drinkbaar is dan kunt u een aanvraagformulier bekomen bij de gemeentelijke dienst milieu.
  • Dit moet u volledig invullen en terug bezorgen aan het gemeentebestuur die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verwittigen zodat zij bij u thuis een staal voor onderzoek komen nemen.
dierenbescherming
de wetswinkel
huizen van bemiddeling
  • Bemiddeling helpt u bij het vinden van een oplossing voor een conflict
  • Tijdens maandelijkse infosessies in de Huizen van Bemiddeling wordt toegelicht wat bemiddeling is, hoe het verloopt, wat het kost en wie erkend bemiddelaar is.
persoonsgebonden diensten
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel