A  A  A  A 
Diverse Diensten
websites van andere overheden
strijkateliers en dienstencheques
drinkwaterontleding
  • Wilt u het water van uw waterput laten ontleden om zeker te zijn of dit al dan niet drinkbaar is dan kunt u een aanvraagformulier bekomen bij de gemeentelijke dienst milieu.
  • Dit moet u volledig invullen en terug bezorgen aan het gemeentebestuur die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verwittigen zodat zij bij u thuis een staal voor onderzoek komen nemen.
dierenbescherming
de wetswinkel
huizen van bemiddeling
  • Bemiddeling helpt u bij het vinden van een oplossing voor een conflict
  • Tijdens maandelijkse infosessies in de Huizen van Bemiddeling wordt toegelicht wat bemiddeling is, hoe het verloopt, wat het kost en wie erkend bemiddelaar is.