A  A  A  A 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Gebrek aan visie zorgde voor versnippering en onoordeelkundig gebruik ruimte ...

Dagelijks worden we in Vlaanderen geconfronteerd met fundamentele problemen die hun basis vinden in de ruimtelijke ordening. Door een gebrek aan duidelijke visie is de ruimte in Vlaanderen in de loop der jaren steeds meer ten prooi gevallen aan versnippering en onoordeelkundig gebruik. Dit heeft geleid tot wateroverlast, schade aan het milieu, verlies aan landschappelijke kwaliteit, mobiliteitsproblemen…Om zorgzamer met de ruimte te kunnen omspringen en om de gegroeide problemen het hoofd te bieden, was er nood aan een nieuwe manier van werken.

Een structuurplan voor Zoersel ...

Daarom heeft de Vlaamse overheid na de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) aan elk provincie- en gemeentebestuur de opdracht gegeven om een structuurplan uit te werken voor haar grondgebied. Het gemeentelijk structuurplan formuleert in grote lijnen een langetermijnvisie op het gebruik van de ruimte binnen de gemeente voor allerlei maatschappelijke functies zoals wonen, werken, sport en recreatie, natuur, landbouw… Het beschrijft ook met welke middelen en maatregelen de doelstellingen bereikt kunnen worden. Het is dus ook een actiegericht plan.

Algemene info

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zoersel

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2005


U kan hier het structuurplan downloaden (in pdf). De tekstbundel werd opgesplitst in
  • Informatief gedeelte [PDF-document 106 pag | 1003 kb]
    • Richtinggevend gedeelte: deel 1   [PDF-document 1-43 pag. | 911 kb] 
    • Richtinggevend gedeelte: deel 2   [PDF-document 44-85 pag. | 874 kb]
  • Bindend gedeelte   [PDF-document 8 pag | 41 kb]
  • Bijlagen   [PDF-document 118 pag | 873 kb]

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zoersel

U kunt hier de actualisatie en partiële herziening van het GRS Zoersel downloaden (in pdf).