A  A  A  A 
Nieuws rond afval
afvalophaling bij warm weer
Door het warme weer zal de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet uw afval dus de avond voordien - ten vroegste om 19 uur - al buiten!
gemeente & ocmw Zoersel sluit aan bij Statiegeldalliantie
Als één van de eerste Vlaamse gemeenten hebben wij, gemeente & ocmw Zoersel, beslist om aan te sluiten bij de zogenaamde Statiegeldalliantie. Dit betekent dat wij vragende partij zijn om statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes, om op die manier het zwerfvuil fel terug te dringen.
Afval Algemeen
afvalkalender
  • klik hier voor de online versie van de afvalkalender.
  • de data van alle ophalingen per deelgemeente vindt u in de afvalkalender.
  • Een gedrukte versie wordt elk jaar huis aan huis bedeeld (katern in gemeentemagazine)
afval sorteren
  • denk eerst aan preventie  - wie afval zoveel mogelijk vermijdt, moet het achteraf niet kwijt...
  • hier vindt u een lijst van de meest voorkomende afvalproducten en of ze opgehaald en/of naar het recyclagepark gebracht kunnen worden


Type en afkorting Tarief frequentie brengen naar recyclagepark
Restafval 
1,80 euro per zak
2-wekelijks nee
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons 
PMD
2,5 euro voor 20 zakken 2-wekelijks ja
Groente, Fruit- en Tuinafval + nat papier 
GFT+
diftarsysteem (weging per ophaling) 2-wekelijks nee
Glas gratis
maandelijks ja
Papier en karton gratis
maandelijks ja
Klein Gevaarlijk Afval
KGA
gratis maandelijks ja
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten
AEEA
25 euro voor ophaling
gratis op recyclagepark
maandelijks op aanvraag  * ja
Groot huisvuil 20 cent per kilo
+ 25 euro aanrijkost
maandelijks op aanvraag  *  onbeperkt
Metaal gratis
Maandelijks op aanvraag  * ja
Textiel Textiel gratis
ja ja


Voor ophalen van groot huisvuil, AEEA en metaal  moet u op voorhand bellen 03 2980 0 00 of  het webformulier invullen

composteren

Eén van de beste oplossingen om afval is composteren  en/of kippen houden.

milieudienst
  • Voor meer info over de ophaling van huishoudelijk afval of het recyclagepark, kan u de milieudienst bezoeken tijdens de kantooruren of telefonisch contacteren op het nummer: 03-2980 910.
  • Voor meer info over afval in Vlaanderen, kan u ook eens een kijkje nemen op de sites van

             

milieudienst
milieudienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980

  Δ melding processierupsen 
  Δ melding wespennest
  Δ online afvalkalender