A  A  A  A 
Landbouw

landbouwtelling

In opdracht van het Nationaal Instituut voor Statistiek worden er jaarlijks twee landbouwtellingen uitgevoerd. De telling in mei heeft vooral betrekking op de dieren (hoeveel runderen, paarden, varkens, …) en het gebruik van de gronden (weiland, ma├»steelt, bieten, aardappelen, …). De telling in september heeft betrekking op de groententeelten in open lucht.
De landbouwers die nog actief zijn binnen onze gemeente, worden door de gemeentelijke milieudienst aangeschreven om deel te nemen aan de telling. Deze landbouwtelling is verplicht.

klik hier voor de gemeentelijke dienst milieu en landbouw

Fiches van plaatselijke verenigingen

andere websites voor actieve landbouwers
milieudienst
milieudienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980

  Δ melding processierupsen 
  Δ melding wespennest
  Δ online afvalkalender