A  A  A  A 
Welzijn en zorg (sociale diensten OCMW en gemeente Zoersel)
dienst tegemoetkomingen en pensioenen
dienst gezondheid & wereld

dienst maatschappelijk welzijn van het ocmw

dienst thuiszorg van het ocmw

andere diensten

Wat doen deze diensten?

De sociale dienst van gemeente en ocmw vormen samen één sociale dienst voor alle inwoners van Zoersel. U kunt bij de sociale dienst terecht voor informatie en (administratieve) hulpverlening.
Wij proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden en helpen u bij het invullen van allerhande formulieren over sociale voordelen en sociale uitkeringen.

Na de kantooruren en op zon- en feestdagen kunt u altijd een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of voor hoogdringende gevallen kunt u zich wenden tot de lokale politie.

Voor alle sociale voorzieningen kan u bellen naar het gratis nummer 0800-12 113
formulieren gezondheid & wereld
formulieren tegemoetkomingen & pensioenen
maatschappelijk welzijn
maatschappelijk welzijn
administratief centrum
Handelslei 167

 

dienst
gezondheid en wereld

gezondheid & wereld
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel

ocmw-dienst maatschappelijk welzijn
ocmw-dienst thuiszorg