A  A  A  A 
Oud wapenschild Halle


Beschrijving volgens het Koninklijk Besluit van 25 oktober 1954:
"Gevierendeeld : 1. en 4. van zilver met een adelaar van sabel, geklauwd en getongd van keel ; 2. en 3. van zilver met een keper van keel, vergezeld van drie rietgarven van sinopel. gebonden van goud - het schild overtopt met een helm van zilver, gekroond, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van sinopel, met dekkleden van zilver en van sabel. Helmteken: een garve van het schild."
wapenschild groter

 

ontstaan van Halle en het wapenschild

Halle is een Germaans woord dat gebruikt werd voor een grote zaal, een ruime woning of een overdekte markt.

 • Mager Halle ...
  Deze locatie uit de Antwerpse Kempen werd ook 's Graven-Halle of Mager Halle genoemd, vermoedelijk om het verschil aan te duiden met Halle in Brabant.
  Een herengeslacht heeft de naam van dit dorp gedragen: Willem van Halle tekende in 1235 als getuige, samen met Walter van Lier en vele andere heren, een charter van Hendrik, hertog van Lotharingen. Het boek der leenmannen van Jan III vermeldt Halle. In 1505 verkocht het Domein de heerlijkheid Halle aan Pieter van der Maelen.

 • De familie Uilens ...
  De familie Cottereau erfde ze in 1520. Het Domein kocht Halle terug om het op 18 januari 1644 opnieuw te verkopen aan Adriaan Brouwerts of Brauwerts. Zijn dochter huwde met Alexander Van Zinnik en in 1720 werd het land van Halle aangekocht door de familie Uilens, die er bleef tot op het einde van het ancien regime.
  Halle wordt vermeld op de lijst der localiteiten, die vrijgesteld waren van betaling van de riddertol, op voorwaarde dat zij bijdroegen aan het onderhoud van de grachten van de stad Antwerpen.

 • Veel schade door vreemde legers ...
  In de 16e eeuw werd er veel schade aangericht door vreemde legers die in alle richtingen de Kempen doortrokken: de meeste woningen werden geplunderd of vernield, de velden werden verwoest en de inwoners waren verplicht zich elders te vestigen.
  In 1559 was Halle onbewoonbaar en in 1587 keerden 16 inwoners naar hun dorp terug om zich in de kerk te vestigen. Op 5 juli 1703 kampeerde de linkervleugel van het Franse leger in Halle, de rechtervleugel in Zandhoven. Opnieuw werd grote schade aangericht.

 • Halle krijgt een eigen wapen
  Bij koninklijk Besluit van 25 oktober 1954 kreeg de gemeente Halle de toestemming om gebruik te maken van het wapen van haar laatste heren uit het geslacht Uilens van Schoten. In 1693 werd Frans Godfried Uilens, Jan-Baptist en Hendrik, tot de adelstand verheven door koning Karel II, als erkenning van de diensten die door hun vader waren bewezen in het gevecht bij Kallo (1638).
  De familie Uilens kreeg bij deze gelegenheid een gevierendeeld wapen, één en vier van zilver met een adelaar van sabel, geklauwd en getongd van keel (d.i. Uilens), twee en drie zilver met en keper van keel vergezeld van drie rietschoven van sinopel gebonden van goud (d.i.Verbiest). Het schild wordt overtopt door een helm van zilver gekroond, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gesnoerd van sinopel, met helmkleden van zilver en sabel. Het helmteken is een schoof van het schild.

  Dit wapen kwam reeds voor op een 'zegel ad causus' van het domein Halle, waarvan een afdruk gehecht is aan een akte van 16 oktober 1779.