A  A  A  A 
Oud wapenschild Zoersel


Beschrijving volgens het Koninklijk Besluit van 3 juni 1913:
In goud een leeuw van keel.
Of in gewone taal: een rode leeuw op gouden achtergrond

wapenschild groter
 

Ontstaan van Zoersel en zijn wapenschild
De naam, Surcele in 1240 en Zurcela in 1257, zou 'woning op zure gronden' betekenen.

 • 13de eeuw ... abdij van Villers
  Zoersel maakte deel uit van de heerlijkheid Westmalle, bij het begin van de 13e eeuw eigendom van Hendrik I van Brabant. In 1233 schonk Hendrik I de heerlijkheid Westmalle aan de abdij van Villers, waarvan de abten tot aan de Franse Revolutie de herenrechten bewaarden.

 • 16de eeuw ... Filips de Schone
  In 1505 verkocht Filips de Schone zijn herenrechten over Zoersel en Westmalle aan ridder Hendrik van der Moelen, die reeds lang het slot van Westmalle bezat.
  In 1628 ontving Filips van Merode-Westerloo, van de vorst in zijn hoedanigheid van hertog van Brabant, verschillende allodia in leen (waaronder dit van Zoersel) die in erfpacht waren gehouden door de kapittels van Sint-Salvator en van Sint-Martinus te Utrecht.

 • 17de eeuw ... de laatste heren van Zoersel
  In 1630 werden de heerlijkheden Zoersel en Westmalle aan Hendrik van Cottereau in pand gegeven en in 1702 werden ze verkocht aan Pieter Fariseau, heer van Steenokkerzeel. Hij en zijn echtgenote Catharina Robijns, stonden de heerlijkheden in 1721 af aan barones de Moitrey, weduwe van Erard van Cottereau. Bij het overlijden van deze laatste in 1738 erfde haar broer Jan-Francois beide gebieden. In een akte van 1740 werden alle rechten overgedragen aan de erfgenamen van Filip Robijns. Kort nadien werden Zoersel en Westmalle aan Jacob Pauwis verkocht. Jacques-Benoit Pauwens, secretaris van de raad van Brabant, was tot edelman verhe­ven door Karel VI en had de toelating verkregen om zijn naam te veranderen in Powis. Louis-Benoit Powis, die de titel van heer van Zoersel en Westmalle aannam, liet deze twee gebieden na aan zijn dochter Anna-Louise, die in 1788 met August de Norman in het huwelijk trad. Dat waren de laatste heren van Zoersel.

 • het wapen van de familie Powis
  Het wapen van de familie Powis - in goud een leeuw van keel - dat de heerlijkheid Westmalle-Zoersel onder het ancien regime had gebruikt, werd bij diploma van 6 oktober 1819 aan de gemeente Westmalle toegekend, wat bevestigd werd door het koninklijk besluit van 30 april 1839.
  Baron van Powis ten Bossche aanvaardde, in een brief van 17 maart 1913, dat het schild van zijn familie aan de gemeente Zoersel zou worden toegekend, hetgeen bij KB van 3 juni 1913 werd gedaan.