A  A  A  A 
Zoersel in een notendop
 • oppervlakte: (totaal 3.865 ha = 38,65 km²)
  • Zoersel: 2.145 ha
  • Halle: 1.251 ha
  • Sint-Antonius: 469 ha
 • gemeentewegen: 171,875 km
 • gewestwegen: 9,86 km
 • aantal inwoners per vierkante km (27 dec. 2016): 562,43
  • aantal kiesgerechtigden (verkiezingen 2018): 17.254
  • aanv. belasting op personenbelasting (aanslagjaar 2018): 6,5%
  • opcentiemen onroerende voorheffing (aanslagjaar 2018): 589
 • provincie: Antwerpen
  • bestuurlijk arrondissement: Antwerpen
  • kieskanton: Zandhoven
  • gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
  • gerechtelijk kanton: Zandhoven
  • administratief kanton: Zandhoven
  • administratief arrondissement: Antwerpen

enkele interessante informatiefiches van Zoersel: