A  A  A  A 
gouverneur Cathy Berx te gast in Monnikenheide (25/01/2013)

Op woensdag 23 januari bracht gouverneur Cathy Berx een bezoek aan vzw Huize Monnikenheide  samen met burgemeester Liesbeth Verstreken en ocmw-voorzitter Katrien Schryvers. Voor deze Nieuwsbrief konden wij even meelopen en een kijkje nemen. U ziet het niet alleen, maar u kunt het meteen ook letterlijk voelen bij het binnenkomen, deze voorziening straalt heel veel warmte, openheid en enthousiasme uit. En bovendien zijn Monnikenheide en z’n bewoners meer dan ooit verweven met de omgeving en het dorp.

"Wij zijn bijzonder blij met dit bezoek", zo steekt Johan Vermeeren (pedagogisch directeur), Kris De Koninck (administratief directeur) en Tinne Van Tichelt (diensthoofd sociale dienst) van wal. "Dit jaar bestaat Monnikenheide 40 jaar. In 1973 zijn we effectief van start gegaan met het kortverblijf voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. We hebben een hele weg afgelegd. Intussen is ons aanbod sterk uitgebreid naar 133 plaatsen en 300 cliënten voor het kortverblijf op jaarbasis. Maar we zijn niet alleen in volume gegroeid, ook in diversiteit. Naast het kortverblijf, zijn er de permanente bewoners, de dagopvang, het inclusief wonen en assistentie bij personen met een handicap thuis. Voor dit alles zijn we steeds op zoek naar een vernieuwende (of innoverende) aanpak. Centraal staat hierbij de bewoner of de gast zelf en zijn of haar mogelijkheden. We treden hierbij zoveel mogelijk naar buiten en zoeken naar samenwerking met andere organisaties."

provincie en gemeente zijn belangrijke partner
"Niet alleen de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur, maar zeker ook de provincie is voor ons een belangrijke partner voor bouw- en andere projecten . Welzijn is immers ook een provinciale bevoegdheid. Zo is er de problematiek van het zoeken naar gepaste zorg en naar een gepaste woonvorm. In de media gaat heel veel aandacht naar de wachtijsten. Niet ten onrechte, dit is een probleem, maar ondertussen gebeurt er heel wat op het terrein. Monnikenheide heeft hier een hele weg afgelegd en een grote expertise in diverse woonvormen en aangepaste zorg. Monnikenheide is over de jaren ook steeds meer mensen met een handicap gaan begeleiden. Wij kunnen de provincie veel vertellen over hoe wij dit aanpakken op een manier die ook betaalbaar blijft voor de persoon met een handicap en de maatschappij die de begeleiding subsidieert."

voorziening binnen lokale gemeenschap
"Monnikenheide treedt meer dan ooit naar buiten en is vast van plan op deze weg verder te gaan. Zo zorgen wij voor het begeleid zelfstandig wonen in en nabij het dorp (de inclusieve woonprojecten Huis aan de Voorne, Huis aan de kerk en Huis aan ’t Laar). Voor de dagbesteding zoeken wij projecten met een maatschappelijk meerwaarde waarbij wij zoveel mogelijk naar buiten kunnen treden. Zo is er onder meer de bakkerij, de folderbedeling huis aan huis, de kurkverwerking, de biologische groentetuin, het weefatelier, de inzameling van glas aan huis, enzovoort. Allemaal taken waarbij onze mensen zelf verantwoordelijkheid opnemen en een opdracht voor of met de lokale gemeenschap vervullen."

bewoners leidden al meer dan 200 kleuters door het Doezelbos
"Ook het Doezelbos is hier een mooi voorbeeld van. Doezelen staat voor doen en snoezelen. Onze bewoners geven als ervaringsdeskundige zelf tekst en uitleg en leidden nu al meer dan 200 kleuters door het bos. In het begin is het voor de kleuters heel even wennen, maar na enkele minuten gaan ze helemaal mee in het enthousiasme van onze bewoners."
 
spelotheek Dobbeltje
"Spelotheek Dobbeltje in Sint-Antonius is dan weer een mooi voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen verschillende partners. Met de steun van het provinciebestuur en de samenwerking tussen gemeente, psychiatrisch centrum Bethaniën, beschut wonen De Sprong en kringloopwinkel De Cirkel is dit een heel geslaagd inclusiegericht initiatief. Daarnaast hebben wij ook steun gekregen van de provincie voor ons theaterproject."
 
theaterstuk door opvoeders en bewoners
"Wij zijn druk in de weer met ons theaterproject. Het is nu al voor ons een hele belevenis, maar dit zal het zeker ook worden voor het publiek. Het wordt een ‘inclusief’ theater bij uitstek. Dit project is immers een samenwerking met onder meer toneelkring Tilia, fanfare De Lindekring, dansgroep Nike, enz. . We gaan niet voor een gewone voorstelling, maar één waar het publiek zal bewegen door de verschillende scènes. Wij hebben hiervoor niemand minder dan regisseur Arne Baeck (Wittekerke, gastrol De Rodenburgs en Witse, …) weten te strikken. De voorstellingen zijn gepland op 26, 27 en 28 april in de Kapel (Handelslei 167 Sint-Antonius)."

2013 wordt druk jaar
"Ja, 2013 wordt een druk jaar. Er is niet alleen het theaterproject waarmee wij naar buiten treden. Een filmploeg maakt momenteel opnames voor een reportage op www.tvzorg.be en verder komt Klara Van Es een half jaar meedraaien. Zij zal een concept voor een documentaire ‘belevenissen van personen met een beperking’ uitwerken(cf. schitterende documentaire film ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’). Dit zijn projecten op korte termijn, maar verder maken wij plannen voor een vernieuwbouw van Monnikenbos en onderzoeken we een deelname aan het PPS-project De Notelaar aan de Lierselei in Malle. Wij zouden daar de zorg voor een project inclusief wonen op ons nemen, waardoor we bijkomend aan minstens twaalf personen met een verstandelijke handicap een antwoord kunnen bieden op hun vraag naar begeleiding."

meer info: