A  A  A  A 
bestuur en diensten
nieuws met thema bestuur en organisatie
nieuw bestuur legt eed af
Net zoals in de rest van ons land werd ook in Zoersel op 14 oktober een nieuwe bestuursploeg verkozen. Afgelopen maandag legden de 27 gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hun eed af.
nieuwjaarke zoete …
Heel wat van onze jongste Zoerselaartjes kijken er al een heel jaar naar uit: het ‘nieuwjaarke zoete zingen’ op 31 december. Die dag geven ze het beste van zichzelf in ruil voor een centje of iets lekkers.
sluitingsdagen eindejaarsperiode: noteer alvast deze data
Hebt u een nieuw paspoort nodig, wilt u in de bib wat vakantielectuur uitkiezen of in het Zonneputteke materiaal ontlenen? Hou dan rekening met onze sluitingsdagen tijdens de eindejaarsperiode.
De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is een voorwaarde van het Decreet Lokaal Bestuur. Dit orgaan staat onder toezicht van de ocmw-raad en bestaat in Zoersel uit een voorzitter en acht leden.