A  A  A  A 
bestuur en diensten
nieuws met thema bestuur en organisatie
geeft u mee vorm aan ons Zoersels beleid?
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur worden ook de bestaande gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en betrekken u graag bij onze beleidsvoering. Interesse? Laat het ons weten!
de plannen van het nieuwe bestuur
Sinds januari staat er een nieuw bestuur aan het roer van onze gemeente. De ploeg heeft heel wat ambities voor de komende zes jaar. Waar willen ze met Zoersel naartoe? Welke klemtonen willen ze leggen? In de beleidsnota 2019-2024 zetten de coalitiepartners de bakens voor de komende zes jaar uit.
verkiezingen Europees Parlement | inschrijving Europese burgers
Op zondag 26 mei kiezen we de 705 leden van het Europees Parlement. Wie als burger van een EU-lidstaat in België ingeschreven is, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan deze verkiezing en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.
beleidsnota 2019-2024 is er
Tijdens de gemeenteraad van 22 januari stelde de nieuwe Zoerselse coalitie hun beleidsnota voor 2019-2024 voor. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties* vormden de inspirerende leidraad voor de nota.