A  A  A  A 
Veiligheid en Verkeer
Nieuws rond veiligheid en verkeer
intercity tussen Brussel en Amsterdam stopt in Brecht
Een trein tussen Brussel en Amsterdam die stopt in station Noorderkempen in Brecht. Vanaf komende maandag, 9 april, is het zo ver: dan rijden er per dag maar liefst zestien treinen in noordelijke (Breda-Rotterdam-Schiphol-Amsterdam) en zestien treinen in zuidelijke richting (Antwerpen-Mechelen-Zaventem-Brussel). Let wel, niet elke trein rijdt helemaal door tot in Amsterdam.
hou rekening met asfaltwerken
De komende weken staan er een aantal asfaltwerken op de planning die – onvermijdelijk – de nodige verkeershinder met zich zullen meebrengen. In de betreffende straten is dan immers tijdelijk geen verkeer toegelaten of zal u beurtelings moeten passeren. Hou daar rekening mee.
vijfde nationale applausdag voor fietsers | gemeentebestuur applaudisseert mee
Op woensdag 21 maart staan, over heel België, meer dan honderd teams tijdens de ochtendspits paraat om fietsers te belonen met een hartverwarmend applaus. Ook gemeente & ocmw Zoersel, vertegenwoordigd door leden van het schepencollege, doet mee met de nationale applausdag. Met deze actie zetten we fietsen in Zoersel in de kijker en willen we mee ijveren voor een duurzaam fietsbeleid.
tweejaarlijkse bevolkingsbevraging rond veiligheid
De Veiligheidsmonitor, een initiatief van de politie, Binnenlandse Zaken en lokale besturen, is terug van weggeweest. De tweejaarlijkse bevolkingsbevraging rond veiligheid peilt onder meer naar uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Met die informatie wordt het veiligheidsbeleid van steden en gemeenten verder uitgewerkt.