A  A  A  A 
Milieu en wonen
Nieuws over milieu en wonen
tien nieuwe aangepaste en levensloopbestendige woningen in de Smissestraat
Mensen met een zorgnood zelfstandig laten wonen, met ondersteuning van buitenaf. Dat is het opzet van de aangepaste en levensloopbestendige huurwoningen die binnenkort worden gebouwd achter wzc de Buurt. Met dit innovatief project willen we de zorg tot bij de mensen brengen, in plaats van dat zij moeten verhuizen als de zorgnood te groot wordt.
Zorgbossen: een project met meerwaarde
Dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid is al lang bekend. Toch komen bepaalde groepen, zoals kinderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid, weinig in aanraking met bos of natuur. Om die reden werd het project Zorgbossen in het leven geroepen.
zwerfvuilactie levert volle container op
De afgelopen twee maanden trokken verschillende wijkcomités, verenigingen, burgers … door de Zoerselse straten om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen. Onze gemeente werd flink onder handen genomen, met als resultaat: een goedgevulde container!
klimaatcafé: uw inbreng voor minder uitstoot
In 2016 ondertekende Zoersel het burgemeestersconvenant 2030. Een van de acties die daarbij horen, is de opmaak van een klimaatactieplan, waarbij we ons onder meer engageren om tegen 2030 minstens 40 % minder CO2 uit te stoten in Zoersel. Dit kunnen we niet zonder uw hulp! Komt u met ons mee brainstormen tijdens het allereerste ‘klimaatcafé’?