A  A  A  A 
Onderwijs en Vorming
Nieuws over onderwijs en vorming
gezocht: groene vingers met een hart voor kinderen
Onze Zoerselse scholen zetten sterk in op het klimaat, zoals met het gezamenlijke project ‘De Klimaatbende’ (U leest hier meer over in het Zoerselmagazine van februari, op pagina 9 en 10). Om onze leerlingen ook iets bij te brengen over de ‘ecologische voetafdruk’, werken enkele scholen samen met de Landelijke Gilden.
inschrijvingen 2,5-jarige kleuters starten weldra
Wat vliegt de tijd... Uw zoon of dochter lijkt nog maar pas geboren of u moet al op zoek naar een geschikte school. In Zoersel hebt u de luxe dat u kunt kiezen uit zes kwalitatief hoogstaande scholen: één basisschool van het gemeenschapsonderwijs, twee vrije en drie gemeentelijke basisscholen. Uw kleuter - geboren in eender welke maand van het jaar 2017 - inschrijven kan in elk van onze scholen vanaf vrijdag 1 maart.
verkeersveilige schoolroutes: brengt u ze mee in kaart?
Samen met de zes Zoerselse scholen en de muziekschool nemen we deel aan ‘Route2School’ (R2S), een project dat specifiek bestemd is om verkeersveilige schoolroutes in kaart te brengen.