A  A  A  A 
Disclaimer


Als u deze site bezoekt of een e-mail van gemeente & ocmw Zoersel ontvangt, dan moet u de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en in het bijzonder artikel 124 respecteren.

Dat artikel luidt:

Als u daartoe geen toestemming hebt verkregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, mag niemand:

1° met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via de elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is;
2° met opzet de personen identificeren die bij de overzending van de informatie en de inhoud ervan betrokken zijn;
3° onverminderd de toepassing van de artikelen 122 en 123, met opzet kennis nemen van gegevens inzake elektronische communicatie en met betrekking tot een andere persoon;
4° de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan of er enig gebruik van maken.".

Ontvangt u per vergissing een e-mail van gemeente & ocmw Zoersel, gelieve ons dan hierover te informeren en de e-mail terug te sturen.

Gemeente & ocmw Zoersel doen hun uiterste best om virussen uit de mails te weren. Toch blijft het raadzaam om ontvangen e-mails steeds te scannen op eventuele virussen.