A  A  A  A 
Situering Zoersel: overzicht deelthema's
nieuws met thema situering
een beetje Zoerselse historiek
Wist u dat de schoolmeesterswoning (Handelslei 47) vijftig jaar geleden voor het eerst dienst deed als plaatselijk gemeentehuis? Sint-Antonius maakte in die tijd nog deel uit van Brecht. Opdat de mensen echter niet meer helemaal naar Brecht zouden moeten rijden - grotendeels met de fiets welteverstaan - om te huwen of om een geboorte of overlijden aan te geven, werd er in 1963 besloten een wijkbureel te openen in Sint-Antonius.
uitzonderlijke vondsten bij opgravingen in Zoerseldorp
U hebt dit wellicht al gemerkt. Op de site tegenover het dorpsplein in deelgemeente Zoersel zijn al sinds 22 april opgravingen aan de gang. De archeologen zijn in hun nopjes. Zij hebben enkele bijzondere vondsten gedaan. Er zijn allerlei sporen aan het licht gekomen die duiden op bewoning in de ijzertijd en de middeleeuwen, waaronder een waterput, opslagplaatsen voor graan en een woonstalhuis.
archeologisch vooronderzoek in Zoersel gaat voort  /> lees meer
Vanaf vandaag zullen verdere opgravingen gebeuren op de site aan het dorpsplein in Zoersel om nadien de sporen zo goed mogelijk te kunnen interpreteren.
Gasthuishoeve in Heideweg nieuw op lijst bouwkundig erfgoed van Zoersel .... /> lees meer ...
Eind vorig jaar werd de lijst met bouwkundig erfgoed in Zoersel aangevuld met een nieuw gebouw, namelijk de Gasthuishoeve in de Heideweg in Halle, recht tegenover de Krimveldweg. "Daarmee houdt u mij niet uit mijn slaap", denkt u misschien. Neen, u hoeft er uw nachtrust niet voor te laten. Maar als u vindt dat sommige mooie dorpszichten, historische gebouwen of karakteristieke gevels niet zonder meer onder de sloophamer moeten verdwijnen, dan is deze lijst voor u zeker waardevol.