A  A  A  A 
registratie voor de Zomerwerking van Zoersel


Met dit formulier kunt u zich bekend maken voor onze de gemeentelijke Zomerwerking als u zelf niet in Zoersel woont.
Zoerselaars zijn al door onze systemen gekend en hoeven dit formulier niet in te vullen!


gegevens van de ouder die inschrijft


  

  

  

  
 

  

  


eerste kind


  

  


tweede kind


 

 


derde kind


 

 


vierde kind


 

 


vijfde kind


 

 


  Ik laat u, gemeente & ocmw Zoersel, toe om mijn gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. U verwerkt mijn persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en uw opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.