A  A  A  A 
Geïntegreerd Breed Onthaal (gbo)
krijg de hulp waar u recht op hebt
wat?
Het geïntegreerd breed onthaal (gbo) is een initiatief van gemeente & ocmw Zoersel, de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, CAW Antwerpen en OLO vzw. Het hele netwerk van hulpverleners is nu beschikbaar via één aanspreekpunt: het gbo. Wij helpen u, als u in het grote aanbod van zorg en hulpverlening uw weg niet vindt. We zoeken met u naar een gepaste oplossing en schakelen de juiste ondersteuning in.

voor wie?
alle Zoerselaars
Iedere Zoerselaar die niet goed weet waar hij/zij met bepaalde vragen over zorg en welzijn terecht kan of die niet weet op welke ondersteuningsmaatregelen hij recht heeft, kan de hulp inschakelen van de medewerkers van het gbo. Of het nu gaat om zorg, financiën, werk, kinderen, (geestelijke) gezondheid, sociale problemen … wij bieden een gepast antwoord of kennen de juiste gesprekspartner voor de situatie. We volgen ook op of u goed verder geholpen werd en sturen bij indien nodig.

In sommige gevallen kunnen we de rol van zorgbemiddelaar of casemanager vervullen, zeker in complexe situaties waar er geen sociaal netwerk is.

Hebt u dus vragen rond hulp of zorg, hoe klein of groot die ook zijn? Bel of mail het gbo en krijg alle hulp waar u recht op hebt.

Het gbo werkt steeds met respect voor de privacy en het gedeeld beroepsgeheim.

semi-professionele zorgverleners
Met semi-professionele zorgverleners bedoelen we bijvoorbeeld mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers, die de zorg van een naaste op zich nemen. Ook zij kunnen een beroep doen op het gbo om de zorg beter te omkaderen en om eventueel problemen aan te kaarten waarvoor een oplossing moet worden gezocht.

professionele zorgverleners
Professionele zorgverleners merken soms dat hun cliënten ook op andere terreinen hulp kunnen gebruiken. Zij kunnen het gbo dan contacteren met een concrete vraag naar informatie voor hun cliënt, of ze kunnen de persoon doorverwijzen naar het gbo, zodat de medewerkers samen met hem op zoek kunnen gaan naar het gepaste aanbod.

koffie & formulieren
Hebt u soms problemen met het begrijpen van een brief of document? Lijkt het invullen van een bepaald formulier op een onbegonnen werk? Geen zorgen: het gbo startte met haar nieuwe dienstverlening 'koffie & formulieren'. Hier kunt u terecht voor hulp bij uw persoonlijke administratie, zoals brieven, formulieren, rekeningen, aanvragen enzovoort. Tijdens een warme kop koffie helpen de dames van het gbo u graag op weg met uw paperassen.

De deur van koffie & formulieren staat elke donderdag open van 9 tot 12.30 uur in de oude feestzaal van het administratief centrum van Zoersel (Handelslei 167). U kunt er gratis en zonder afspraak terecht.

contactgegevens
T 03 380 13 04