A  A  A  A 
vacature standplaats Zoerselmarkt

Momenteel is er 1 vrije plaats op onze markt:

- 6 meter bestemd voor wafels en pannenkoeken: gelegen Voorne aan de kant van de Krekelenberg 9.5-10.1

Tot 15 maart 2019 kunnen geldige aanvragen tot toewijzing van een standplaats worden ingediend door ambulante handelaars. Maak hiervoor gebruik van dit formulier en vul alle velden nauwkeurig in.

Het ingevulde formulier moet u samen met een kopie van uw machtiging van ambulante activiteit  bezorgen bij gemeente & ocmw Zoersel:
- via mail:
- zelf afgeven in het administratief centrum, Handelslei 167, 2980 Zoersel (vraag een ontvangstbewijs)
- opsturen met een aangetekende brief

Deze aanvragen moeten op straffe van niet ontvankelijkheid volgende gegevens bevatten:
- naam, voornamen en/of maatschappelijke benaming en adres van de natuurlijke persoon    of rechtspersoon die om toewijzing van een standplaats verzoekt;
- beschrijving van de soort van producten die te koop worden aangeboden;
- ondernemingsnummer;
- gewenst aantal meters;
- afschrift machtiging ambulante activiteiten (leurkaart)

Meer info:
- het reglement van de markt
- productfiche markt Zoersel
- retributiereglement standplaatsen markt
actueel
vakantiejob nodig?
We zijn weer op zoek naar jobstudenten en monitoren voor de maanden juni, juli en augustus. Klik hier voor meer informatie.

restafval in de Zoerselhoek wordt vrijdag opgehaald
Igean is afgelopen maandag vergeten om het restafval in de Zoerselhoek op te halen. Dit wordt komende vrijdag opgehaald.

mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 

expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 

        
film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur


tentoonstelling | Frans Van Roy: Pa'lante'
de Bijl
2 tot en met 24 maart  

  
film | Va vis et deviens 
de Bijl
7 maart om 20 uur            


lezing | Peter Verlinden: Massamedia 
de Kapel
22 maart om 14 uur 


concert | Aurélie Viegas & Wim Brabants
de Bijl
22 maart om 20 uur