A  A  A  A 
Zoersel magazine

Op deze pagina kunt u alle Zoersel magazines van dit jaar doorbladeren. Gaat u graag even terug in de tijd, dan kunt u een duik nemen in ons archief, en dit tot en met 1983.


ZM april '19 ZM februari '19


Lees hier een uitgebreidere versie van het interview met Jan Vorsselmans uit het Zoerselmagazine van februari.  

planning
In 2019 verschijnt er nog een Zoersel magazine op:

  • 7 juni 2019
  • 23 augustus 2019
  • 18 oktober 2019
  • 6 december 2019


Wilt u een activiteit voor onze dag na dag-krant doorgeven, dan doet u dat:

periode activiteiten    
   
uiterste inleverdatum
(voor 12 uur ’s middags) 
19 juni - 3 september 2019 donderdag 2 mei 2019
4 september - 29 oktober 2019 donderdag 18 juli 2019
23 oktober - 17 december 2019 donderdag 12 september 2019
18 december - 25 februari 2019  donderdag 7 november 2019
        

U kunt activiteiten doorgeven:
• via dit webformulier
• via e-mail naar of
• schriftelijk via een formulier dat u kunt bekomen bij onze dienst vrije tijd, Handelslei 167, T 03 2980 7 16


meer weten?
communicatie
T 03 2980 9 22actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur