A  A  A  A 
Zoersel magazine
Op deze pagina kunt u alle Zoersel magazines van dit jaar doorbladeren. Gaat u graag even terug in de tijd, dan kunt u een duik nemen in ons archief, en dit tot en met 1983.ZM dec. '18

ZM okt. '18

ZM aug. '18

ZM juni '18

ZM april '18

ZM februari '18

planning
In 2019 verschijnt er een Zoersel magazine op:

  • 15 februari 2019
  • 12 april 2019
  • 7 juni 2019
  • 23 augustus 2019
  • 6 december 2019


Wilt u een activiteit voor onze dag na dag-krant doorgeven, dan doet u dat:

periode activiteiten    
   
uiterste inleverdatum
(voor 12 uur ’s middags) 
27 februari - 24 april 2019 donderdag 10 januari 2019
25 april - 18 juni 2019 donderdag 7 maart 2019
19 juni - 3 september 2019 donderdag 2 mei 2019
4 september - 29 oktober 2019 donderdag 18 juli 2019
23 oktober - 17 december 2019 donderdag 12 september 2019
18 december - 25 februari 2019  donderdag 7 november 2019
        

U kunt activiteiten doorgeven:
• via dit webformulier
• via e-mail naar of
• schriftelijk via een formulier dat u kunt bekomen bij onze dienst vrije tijd, Handelslei 167, T 03 2980 7 16


meer weten?
communicatie
T 03 2980 9 22actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
expo | Wintersalon: Dorp in de kijker
de Bijl
van 1 tot en met 30 december

film | Le Confessioni
de Bijl
13 december om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur