A  A  A  A 
Z|pas

invulformulier vereniging

 

wat is een Z|pas ?

De Z|pas wordt sinds september 2014 ingezet als middel om inwoners met een laag inkomen aan te moedigen deel te nemen aan ontspannende, sportieve en culturele activiteiten.
De houders van een Z|pas krijgen 50% korting bij zulke activiteiten. Op die manier worden drempels weggenomen en kunnen mensen uit kwetsbare groepen participeren aan het sociaal-cultureel leven.


waar geldt zo'n Z|pas ?
U kunt de Z|pas gebruiken bij

 • activiteiten die georganiseerd worden door gemeente en ocmw, bijvoorbeeld bij een voorstelling in de Kapel, een film in de Bijl, een zomeractiviteit of voor het kinderatelier (+12 jarigen)
 • activiteiten die georganiseerd worden door gemeente & sociaal huis Malle
 • diverse Zoerselse verenigingen die een korting geven op lidgeld, activiteiten, materialen ... Deze verenigingen dragen het Z|label
 • Sociale kruidenier de NetZak
 • een aantal musea, cultuurhuizen en domeinen van de provincie Antwerpen
 • zwemlessen in Pulderbos
 • schooluitstappen
 • vervoer met Handicar
 • gewone consultaties bij de meeste tandartsen in Zoersel
 • het dienstencentrum van sociaal huis Malle, waar u voor € 5 een warme maaltijd kunt nuttigen

Het volledige aanbod vindt u in de brochure.
Hier vindt u alvast het vrijetijdsaanbod.

voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een Z|pas, moet u in onze gemeente wonen en  moet  het gezinsinkomen onder het volgende grensbedrag liggen:

 • inkomen alleenstaande: € 1.339 netto
 • gezin met 2 gezinsleden ouder dan 14: € 1.908,50 netto
 • per gezinslid ouder dan 14 jaar: tel er € 569,50 euro bij
 • per gezinslid jonger dan 14 jaar: € 341,75 extra

Opgelet: al uw inkomsten tellen mee, ook kinderbijslag, huurinkomsten, tegemoetkomingen voor personen met een handicap ...

  

wat kost zo'n pas?

De Z|pas op zich is gratis. Hou er wel rekening mee dat de Z|pas alleen korting geeft. Dit wil zeggen dat u zelf nog altijd een deel moet betalen voor de activiteiten.
hoe aanvragen?

 • kom even langs bij de dienst maatschappelijk welzijn van het ocmw, Handelslei 167 of maak een afspraak via 03 2980 0 00.
 • breng dan alle bewijzen mee van uw inkomsten van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld een bankafschrift waarop kinderbijslag staat, een loonfiche, een fiche van de mutualiteit …

alfabetisch: Z
synoniemen:
thema's: Leven en welzijn
dienst: maatschappelijk welzijn ocmw
dd: 29-07-2015
actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 

expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 

        
film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur


tentoonstelling | Frans Van Roy: Pa'lante'
de Bijl
2 tot en met 24 maart  

  
film | Va vis et deviens 
de Bijl
7 maart om 20 uur            


lezing | Peter Verlinden: Massamedia 
de Kapel
22 maart om 14 uur 


concert | Aurélie Viegas & Wim Brabants
de Bijl
22 maart om 20 uur