A  A  A  A 
uw contactgegevens (voor administratieve dienstverlening en bij noodsituaties)

Wij verzamelen reeds contactgegevens bij het afhalen van gratis huisvuilzakken en bij administratieve dienstverlening.
Als u uw contactgegevens nog niet hebt doorgegeven (of u weet dit niet meer) kunt u dit doen met dit formulier. Dan kunnen wij u verwittigen bij noodsituaties via ingesproken boodschap, sms, e-mail of digitale nieuwsbrief.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en uitsluitend gebruikt voor administratieve dienstverlening en bij noodsituaties. U kunt steeds uw gegevens opvragen, laten wijzigen of schrappen.

Vul hier uw contactgegevens in


  
 
uw uniek nummer van 11 cijfers dat begint met uw geboortejaar
en op de achterkant van uw identiteitskaart staat.


  
  

 

 

  
  

 
actueel
zitdagen belastingen volzet
Om lange wachttijden te voorkomen, was het dit jaar verplicht om vooraf een afspraak te maken voor de zitdagen van de belastingen. Die momenten werden intussen echter allemaal ingevuld. Hebt u toch graag nog wat hulp bij het invullen van uw aangifte personenbelasting? Dan kunt u in mei en juni ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


concert | Tri Viocal
cultuurhuis de Bijl
20 april | 20 uur 


expo | Walter Temmerman
cultuurhuis de Bijl
31 maart tot 22 april
 

kunst en muziek ontmoeten
drie locaties
6 mei | vanaf 14 uur 

Pierendag 2018
De Blokskens
12 mei | 16.30 uur

culinaire tocht met huifkar of fiets
Berkemei 108
3 juni | 10 uur

concert | Kris De Bruyne Trio 

de Kapel
2 juni | 20.30 uur


expo | Tinka Pittoors en Kris Fierens
de Bijl
26 mei tot 17 juni
               


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 juli


culinaire fietstocht
tot 30 september