A  A  A  A 
uw contactgegevens (voor administratieve dienstverlening en bij noodsituaties)

Wij verzamelen reeds contactgegevens bij het afhalen van gratis huisvuilzakken en bij administratieve dienstverlening.
Als u uw contactgegevens nog niet hebt doorgegeven (of u weet dit niet meer) kunt u dit doen met dit formulier. Dan kunnen wij u verwittigen bij noodsituaties via ingesproken boodschap, sms, e-mail of digitale nieuwsbrief.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en uitsluitend gebruikt voor administratieve dienstverlening en bij noodsituaties. U kunt steeds uw gegevens opvragen, laten wijzigen of schrappen.

Vul hier uw contactgegevens in


  
 
uw uniek nummer van 11 cijfers dat begint met uw geboortejaar
en op de achterkant van uw identiteitskaart staat.


  
  

 

 

  
  

 
actueel

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 


Essentie
Hilde Megens & Frans Van Giel 
Cultuurhuis de Bijl
6 t.e.m. 28 januari

 

Buiten-Land
Cultuurhuis de Bijl
3 t.e.m. 25 februari


Lezing Fik van Gestel
over het ontstaan van een kunstwerk
Cultuurhuis de Bijl
woe. 7 februari - 20 uur


Kollektivet
Cultuurhuis De Bijl
don. 11 januari - 20 uur


Film: Sami Blood
Cultuurhuis de Bijl
don. 8 maart - 20 uur
 


Joke van Leeuwen | voorbij de vanzelfsprekendheid
Cultuurhuis de Bijl
don. 25 januari - 20 uur