80-plussers krijgen bezoekje met koekjes van Monnikenheide (17/07/2014)In onze gemeente is er aandacht voor senioren, onder meer tijdens de actie ‘Wij weten elkaar wonen’. Deze aandacht is zeker nodig, want ook in Zoersel stijgt het aantal zorgbehoevende senioren elk jaar. Het aantal 80-plussers, de grootste risicogroep voor sociaal isolement, vereenzaming of zorg, is op tien jaar tijd immers met meer dan 50% toegenomen.

meer dan 900 senioren krijgen bezoekje
De seniorenraad organiseert elke zomer de actie ‘Wij weten elkaar wonen’. Dan gaat er extra aandacht naar de 80-plussers die thuis of in een serviceflat wonen. De meer dan 900 80-plussers krijgen een bezoekje van medewerkers van de seniorenraad, OKRA, gezinsbond, ziekenzorg en wijkraden. Zij komen niet met lege handen, maar met koekjes en een kaartje met daarop het nummer van de sociale dienst.
veel 80-plussers kunnen zich nog aardig uit de slag trekken
Tijdens het bezoekje maken de vrijwilligers graag een praatje met de 80-plussers. Als zij nood hebben aan hulp of thuiszorg kunnen zij of de familie contact opnemen. "Niet dat dit steeds meteen nodig is, want heel wat oudere senioren kunnen zich nog aardig uit de slag trekken" , aldus de vrijwilligers. "Maar zo hebben ze de informatie bij de hand. Ons jaarlijks bezoekje is voor de meeste senioren in ieder geval deugddoend en hartverwarmend."© Dirk Van der Wijden


vzw  Huize Monnikenheide maakt de koekjes en verpakt ze
De bakkerij van vzw Huize Monnikenheide zorgt voor de koekjes. Hiervoor hebben zij een heerlijk recept van zandkoekjes uitgekozen. De bedeling van de koekjes gebeurt tijdens de maanden juli, augustus en september. Het atelier bakt vier maal koekjes, zo zijn ze steeds vers. Monnikenheide levert de zandkoekjes mooi verpakt zodat de bedeling telkens meteen kan starten.


© Dirk Van der Wijden

Voor de dagbesteding zoekt Monnikenheide projecten met een maatschappelijk meerwaarde waarbij zij zoveel mogelijk naar buiten kunnen treden. Zo is er onder meer de bakkerij, de folderbedeling huis aan huis, de kurkverwerking, de biologische groentetuin, het weefatelier, de inzameling van glas aan huis, enzovoort. Allemaal taken waarbij de mensen zelf verantwoordelijkheid opnemen en een opdracht voor of met de lokale gemeenschap vervullen.

feestmoment  met terugblik en dankwoord in Monnikenheide
Op donderdag 17 juli werden de bakkers van Monnikenheide in de bloemetjes gezet. Niet minder dan 50 mensen van Monnikenheide verspreid over 8 ateliers nemen deel aan de baksessies.
Het bakkersatelier zou te klein geweest zijn voor de talrijke organisaties en vrijwilligers die intussen bij dit initiatief betrokken zijn, maar veel dank ging ook uit naar al deze medewerkers.


© Dirk Van der Wijden

 
In november 2004, tijdens de seniorenweek, werd het project ‘Wij weten elkaar wonen’   - tegen sociaal isolement en vereenzaming-  gelanceerd. Zorgbehoevende senioren die niet naar de seniorenweek kunnen gaan,  werden zo niet vergeten.  De seniorenraad bracht samen met ziekenzorg en KVG in de herfstperiode een bezoekje aan de 80+ ers en bezorgde hen een kaartje met info over ocmw en thuisdiensten.  Dit initiatief was ook de Koning Boudewijstichting niet ontgaan. Uit de 107 ingediende projecten om hoogbejaarden uit hun isolement te halen werd het project van Zoersel mee als voorbeeldproject uitgekozen. Nadien zetten andere verenigingen mee hun schouders onder dit initiatief: naast ziekenzorg ook OKRA en de gezinsbond. Dit was zeker welkom, want meer dan 900 senioren bezoeken is immers een hele klus. Ook werd het tijdstip naar de zomer verplaatst. Tijdens de eindejaarsperiode zijn er dikwijls heel wat familiebezoeken en feesten, daartussen nog een bezoekje plannen was niet altijd even makkelijk.

wijkwerking en sociale controle
Een volgend stap was het betrekken van de buurtcomités.  Tijdens de jaarlijkse vergadering met de wijkraden en buurtcomités werd gewezen op het belang van sociale controle. Als mensen elkaar kennen in de wijk is dit goed voor de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Dit bezoekje aan 80 +ers door mensen uit de wijk zelf versterkt de contacten en het sociaal weefsel in de wijk. Het is ook het tijdstip van buurtfeesten en straatbarbecues waar de 80+ ers kunnen worden op uitgenodigd. Reeds 12 buurtcomités zetten vrijwilligers in voor de bezoekjes.

meer info:

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 

expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 

        
film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur


tentoonstelling | Frans Van Roy: Pa'lante'
de Bijl
2 tot en met 24 maart  

  
film | Va vis et deviens 
de Bijl
7 maart om 20 uur            


lezing | Peter Verlinden: Massamedia 
de Kapel
22 maart om 14 uur 


concert | Aurélie Viegas & Wim Brabants
de Bijl
22 maart om 20 uur