A  A  A  A 
Opvang voor je ziek kind
Je kind is ziek, maar je kan onmogelijk thuis blijven om voor je kind te zorgen? Geen probleem, er bestaan verschillende diensten die bij je thuis gespecialiseerde opvang voor jouw ziek kind voorzien.

Diensten thuisoppas zieke kinderen, toegankelijk voor iedereen, ook al ben je (nog) geen lid bent van de organisatie

Reddie Teddy

 • Voorwaarden:
  • voor alle gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.
  • indien je kind lid is van de Voorzorg (socmut) geniet je een voordelig tarief (€ 2 korting)
  • medisch attest dient voorgelegd te worden aan de verzorgende
  • opvang kan van maandag tot vrijdag en dit telkens tussen 7 uur en 20 uur.
  • opvang kan voor een periode van minimum 4 uren en maximum 9 uren per dag. 
     
 • Hoe aanvragen:
  • Contacteer de dienst oppas zieke kinderen Reddie Teddy.
  • Indien je opvang wenst voor de volgende dag, zeker bellen voor 20 uur.
    
 • De dienst Thuisopvang Zieke Kinderen
  • tel 0800 92 396  (7 op 7, 24 op 24 uur)
 • Kostprijs:
  • € 4/uur (voor opvang tot maximum 9 uur per dag)
  • € 2 per uur voor leden van De Voorzorg
  • voor werknemers van paritair comité 201 is de service gratis.
  • duurt de opvang langer dan 9 uur, geldt een dubbel uurtarief vanaf het 10e uur.
  • + €5 administratiekost per factuur.
 • meer weten?www.reddie-teddy.be

Dienst oppas zieke kinderen, Sowel vzw

 • Voorwaarden:
  • beide ouders (of alleenstaande ouder) oefenen een beroepsactiviteit uit op het moment van de opvang
  • kind niet ouder dan 12 jaar
  • woonachtig zijn in de provincie Antwerpen
  • attesten bezorgen: doktersattest, ingevulde inschrijvingsfiche en attest kinderbijslagfonds
  • max. 3 dagen opeenvolgend 9 uur/dag vanaf 7 tot 20 uur
    
  • beide ouders (of alleenstaande ouder) oefenen een beroepsactiviteit uit op het moment van de opvang
 • Hoe aanvragen:
  • telefoneren met de dienst oppas zieke kinderen 03 231 37 34 ( 24 u / 24 u )
  • indien u de volgende dag reeds opvang wenst, moet de aanvraag voor 12 uur ’s middags de dag ervoor gebeuren.
 • SOWEL VZW
  Kipdorp 41
  2000 Antwerpen
  tel 03 231 3734 e-mail:

 • Er wordt een intakeformulier ingevuld waarbij vervolgens de nodige afspraken rond het verloop van de hulpverlening zullen worden gemaakt.
 • Kostprijs:
  • leden Liberale mutualiteit provincie Antwerpen: gratis
  • niet-leden: € 6,25 / dag voor een opvang van minder dan 3 uur
  • en € 15,00 / dag voor een opvang van 3 uur of meer.
 • Meer weten? www.sowel.be

Diensten thuisoppas zieke kinderen enkel toegankelijk voor betalende leden


Skoebidoe, dienst oppas zieke kinderen (CM Antwerpen)

 • Voorwaarden:
  • het kind moet CM-lid zijn
  • de kinderen mogen maximum 12 jaar zijn (uitgezonderd met erkend handicap is de maximumleeftijd 18 jaar)
  • omwille van beroepsredenen kunnen de ouders niet zelf voor het zieke kind zorgen
  • de oppas duurt maximum 9 uur per dag, en dit gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen.
  • een medisch attest is vereist.
  • de aanvraag moet gebeuren voor 12 uur 's middags, daags voordien. Een annulatie dient voor 16 uur te worden doorgegeven. Voor annulaties die na 16 uur worden doorgegeven, wordt er een annulatiekost van 17,50 euro aangerekend.
    
 • Hoe aanvragen:
  • contacteer de dienst oppas zieke kinderen.
  • aanvragen voor oppas dienen altijd telefonisch te gebeuren
    
 • Kostprijs:
  • € 1,75/uur vanaf de 6e oppasdag.
  • De eerste 5 dagen oppas per kalenderjaar en per gezin zijn gratis.
 • Dienst oppas zieke kinderen Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ 501)

  • Voorwaarden:
   • in regel zijn met de OZ501-bijdragen comfort of standaard
   • een beroep uitoefenen (beide ouders of de alleenstaande ouder)
   • de kinderen moeten tussen 3 maanden en 14 jaar oud zijn
   • tot drie opeenvolgende werkdagen en tot acht dagen per kind per kalenderjaar
   • de oppas kan elke werkdag en zaterdag aanwezig zijn tussen 8u00 en 19u00, tot negen uren per dag
   • medisch attest is vereist

  • Hoe aanvragen:
   • contacteer de dienst oppas zieke kinderen
   • tel 070 23 30 38 (iedere dag van 7 u tot 22 u)
  • Kostprijs:
   • gratis voor leden
  • Meer weten? www.oz.be   -  dienst oppas zieke kinderen CM Antwerpen

  Kortjakje, dienst oppas zieke kinderen Vlaams & Neutraal ziekenfonds

  • Voorwaarden:
   • beide ouders moeten werken of door overmacht getroffen worden
   • lid zijn van Vlaams & Neutraal ziekenfonds
   • min. 7 uur - max. 9 uur/dag (tussen 7 en 18 uur)
   • max. 5 opeenvolgende dagen en 15 kalenderdagen per jaar
   •  doktersattest kind noodzakelijk
   • NIET tijdens het weekend of op feestdagen
     
  • Hoe aanvragen:
   • telefonisch contact opnemen met de dienst oppas zieke kinderen Kortjakje.
   • Tel. 0800 62 009 
      
  • Kostprijs:
   • € 12,5/ dag
  • Meer weten? www.vnz.be

  Dienst thuisoppas zieke kinderen, Partena Ziekenfonds

  • Je kunt gebruik maken van maximum 12 oppasdagen per jaar en per kind in het gezin.
  • Een oppas aanvragen kun je elke dag tussen 7 en 22 u.
  • Hoe aanvragen:
   • telefonisch contact opnemen met de dienst thuisoppas zieke kinderen.
   • Tel. 02 218 22 22
     
  • Meer weten? www.partena-ziekenfonds.be
  actueel
  stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp
  In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
  We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


   


  In de kijker
   


  Expo: Bert Prins | Frietkoten, geletterde vrouwen en nog ander moois.
  Cultuurhuis de Bijl
  7 oktober t.e.m. 29 oktober

   

  Sandra Vermeir & Christine van Praag | Water met Vuur
  Cultuurhuis de Bijl
  4 t.e.m. 26 november


  Concert: Vuile Mong & z'n vieze gasten | Brood en Rozen
  Gemeenschapscentrum de Kapel
  20 oktober - 20 uur


  Pascale Platel | Gezegend Zij
  Gemeenschapscentrum de Kapel
  11 november - 20 uur