A  A  A  A 
Openbare onderzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Imvap NV
onderwerp: het bouwen van 42 appartementen verdeeld over 7 woonblokken met telkens 6 woongelegenheden en een ondergrondse parking – Heimeulenweg
periode openbaar onderzoek: van 19 april 2019 tot 20 mei 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018053694

aanvrager: René Adriaensen
onderwerp: het regulariseren van een bijgebouw met aanhorigheden en exploiteren van een 3e klasse inrichting – Raymond Delbekestraat 127
periode openbaar onderzoek: van 11 april 2019 tot 10 mei 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2019007033

aanvrager: Paul Verhaert en Charlotte Verhaert
onderwerp: een verkaveling met twee kavels voor half open bebouwing
periode openbaar onderzoek: van 11 april 2019 tot 10 mei 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2019024868

aanvrager: Paul Verhaert en Charlotte Verhaert
onderwerp: een verkaveling met twee kavels voor half open bebouwing en één kavel voor gesloten bebouwing Herentalsebaan 12-14
periode openbaar onderzoek: van 11 april 2019 tot 10 mei 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2019026157

aanvrager: Pidpa
onderwerp: het hernieuwen van de exploitatievergunning voor de KWZI – Antwerpsedreef / Schaapskooi
periode openbaar onderzoek: van 21 maart 2019 tot 23 april 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018087566


Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in:

  • online via het omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel

Wilt u weten hoe u het omgevingsloket gebruikt? Lees dan deze handleiding.

actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur