A  A  A  A 
Openbare onderzoeken

inventaris bouwkundig erfgoed

Waardevolle gebouwen, die het karakter van de gemeente mee bepalen, worden door de Vlaamse Overheid opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Welke gebouwen dit precies zijn in Zoersel kunt u raadplegen op de website inventaris.onroerenderfgoed.be.
Omdat de inventaris in onze regio dateert van 1985, werd deze recent onder de loep genomen. Alle panden in de inventaris werden gecontroleerd of ze hun erfgoedwaarde hebben bewaard. Door verbouwing, sloop ... kan de waarde verloren gaan. Ook het adres is gecontroleerd.

Om de actualisatie te kunnen doorvoeren, opent het Agentschap Onroerend Erfgoed een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.

Alle eigenaars van een pand die aan dit openbaar onderzoek worden onderworpen, ontvangen een persoonlijke brief met gedetailleerde informatie over dit onderzoek.

periode openbaar onderzoek: 1 juni tot en met 30 juli 2018

inzage:

 • Het dossier is te raadplegen op de website van agentschap Onroerend Erfgoed.
 • Dossiers liggen ook ter inzage in de bibliotheek agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, Brussel.
  • van maandag tot vrijdag
   doorlopend van 9 tot 17 uur
   (gesloten op 11 juli)
 • Dossiers liggen ook ter inzage in het Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen:
  • enkel na telefonische afspraak op T 03 224 62 10.

bezwaren of opmerkingen (indienen tot en met 30 juli):

 • via aangetekende brief aan Agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Beschermen, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
 • persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs aan bovenstaand adres


(gedeeltelijke) afschaffing buurtwegen

 • gedeelte van buurtweg 45 tussen de Herentalsebaan en Graffendonk/De Maey
 • gedeelte van buurtweg 73 tussen Heidehoeven en Medelaar
 • gedeelte van buurtweg 32 aan de Heideweg
periode openbaar onderzoek: 28 mei tot en met 26 juni 2018

inzage
: Dossiers liggen tijdens de periode van openbaar onderzoek ter inzage in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel.
 • elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur
 • maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
 • donderdag van 13.30 tot 20 uur
bezwaren of opmerkingen (indienen tot en met 26 juni):

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Dirk Verhaegen, Herentalsebaan 125, 2980 Zoersel
onderwerp: de uitbreiding van rundveestallen op het perceel Herentalsebaan 125
periode openbaar onderzoek: van 11 mei tot en met 11 juni
omgevingsloketnummer: OMV_2018054754

aanvrager: Jurgen Bevers en Tinne Verdonck, Jukschot 72, 2980 Zoersel
onderwerp: het bouwen van twee meergezinswoningen met respectievelijk één handelsruimte en twee appartementen aan de Handelslei en vier appartementen aan de Victorielaan.
periode openbaar onderzoek: van 24 mei tot en met 22 juni
omgevingsloketnummer: OMV_2018044777

aanvrager: Jan Caerts voor Storm 35, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen
onderwerp: de bouw van de windturbine en bijhorende infrastructuur (werkvlak, inbuizingen en dempen van de grachten/waterlopen, toegangspoorten, omheining, rooien van bomen), bouw van de middenspanningscabine,  het plaatsen van twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 4.950 kVA/WT, samen 9.900 kVA/WT (rubriek 12.2.2°), twee turbines voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een elektrisch vermogen van max. 4,5 MW/WT (rubriek 20.1.6.1°c)); bronbemaling, met inbegrip van terugpompen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag van 353.970 m³/jaar (rubriek 53.2.2°b)1°)  aan Den Haan en Einhovensebaan
periode openbaar onderzoek: van 30 mei tot en met 29 juni
omgevingsloketnummer: OMV_2018033684

aanvrager: OCMW, Handelslei 167, 2980 Zoersel
onderwerp: het bouwen van tien zorgwoningen met een ontmoetingsruimte waar occasioneel muziekactiviteiten plaatsvinden aan de Smissestraat 17-19
periode openbaar onderzoek: van 30 mei tot en met 29 juni
omgevingsloketnummer: OMV_2018054754

aanvrager: Jan Van Aerde, Kooldriesstraat 1, 2960 Brecht
onderwerp: de verkaveling van een perceel grond voor de vorming van twee kavels voor vrijstaande bebouwing, op de hoek Sparrenlaan / Risschotlei
periode openbaar onderzoek: van 15 juni tot en met 16 juli
omgevingsloketnummer: OMV_2018008624

aanvrager: Luc De Rop, Sint-Antoniusbaan 85, 2980 Zoersel
onderwerp: het verkavelen van een perceel grond in 7 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen in Sniederspad
periode openbaar onderzoek: van 25 juni tot en met 24 juli 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018039549


Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in:
actueel

klik hier voor de zomerwerking 2018


hulp bij aangifte personenbelasting
Bij ons in Zoersel zijn de zitdagen voor belastingen helaas volzet. Maar u kunt in juni elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

mobiliteits-en parkeerstudie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we zullen nemen in Halledorp.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 t.e.m. 14 juli


Vlaanderen Feest!
de Kapel
8 juli | 16 uur


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
1 juli tot 30 september