A  A  A  A 
Openbare onderzoeken


onderwerp: In het kader van geplande rioleringswerken in de wijk Meerheide besliste de gemeenteraad op 20 november 2018 tot voorlopige goedkeuring van de (gedeeltelijke) verbreding en voorlopige vaststelling van de rooilijn van volgende buurtwegen:
- verbreding gedeelte buurtweg 63 (Turfstraat)
- verbreding buurtweg 17 (Meerheideweg)
- verbreding gedeelte buurtweg 61 (Vennenlaan)
periode openbaar onderzoek: van 23 november tot en met 27 december 2018
inzage: Klik op de links hierboven om het bijhorende plan te bekijken.
De dossiers tot (gedeeltelijke) verbreding van deze buurtwegen en voorlopige vaststelling van de rooilijn liggen ook ter inzage in het administratief centrum, dienst planning en infrastructuur, Handelslei 167, 2980 Zoersel:
- elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur
- maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur 
- donderdag ook van 13.30 uur tot 20 uur

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in (uiterlijk op 27 december):


onderwerp: toegankelijkheidsregeling voor het bos 'De Welvaert'
Deze regeling heeft betrekking op een gedeelte van het bos aansluitend rechts aan het kerkhof gelegen aan de Emiel Vermeulenstraat in Sint-Antonius (afdeling 3, sectie I, nr. 15 Z). Deze zone wordt ingericht als natuurbegraafplaats. Op de natuurbegraafplaats kunnen assen verstrooid of begraven worden in biologisch afbreekbare urnen.
periode openbaar onderzoek: van 15 november tot en met 17 december 2018
inzage: het ontwerp van de toegankelijkheidsregeling en het bijhorend plan liggen van 15 november tot en met 17 december 2018 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel:
- elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur
- maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur 
- donderdag ook van 13.30 uur tot 20 uur

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in (uiterlijk op 17 december):


Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Ravenslo
onderwerp: het bouwen van twee meergezinswoningen met in totaal 8 woongelegenheden en onderkeldering in functie van parking en bergingen – Handelslei 300A/Risschotlei 2
periode openbaar onderzoek: van 11 december 2018 tot 9 januari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018138883

aanvrager: Michiel Boeynaems en Evelien Vermeiren
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met afzonderlijke garage/berging – Westmallebaan 18
periode openbaar onderzoek: van 11 december 2018 tot 9 januari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018143729

aanvrager: Stijn Huysmans en Chelsea Meyvis
onderwerp: het bouwen van een half open ééngezinswoning en afzonderlijke garage/tuinberging – Sint Martinusstraat 40A
periode openbaar onderzoek: van 11 december 2018 tot 9 januari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018144538

aanvrager: De heer Mertens Jan
onderwerp: grondwaterwinning met thermische opslag
periode openbaar onderzoek: van 6 december tot en met 7 januari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018135229

aanvrager: Anouck De Feyter
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en het slopen van een garagebox - Victorielaan 3
periode openbaar onderzoek: van 6 december tot en met 4 januari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018137241

aanvrager: Luc Zagers
onderwerp: het uitbreiden van een stockruimte – Handelslei 276
periode openbaar onderzoek: van 6 december 2018 tot 4 januari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018132381

aanvrager: De heer Delvaux Wouter, Smekenstraat 51, 2390 Malle en mevrouw Hermans Nathalie, Lelielaan 15, 2980 Zoersel
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
periode openbaar onderzoek: van 27 november 2018 tot 27 december 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018132228

aanvrager: Ellen Van Hooff en Bart De Rademaeker
onderwerp: het slopen van een eengezinswoning met garage en bijgebouw en het bouwen van een meergezinswoning met 4 woongelegenheden en een overdekte parkeergelegenheid met gezamenlijke berging – Kerkstraat 43
periode openbaar onderzoek: van 27 november 2018 tot 27 december 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018133166

aanvrager: Bram Claeys en Jente Huijskens,
onderwerp: het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning - Ronkaartweg 17
periode openbaar onderzoek: van 27 november 2018 tot 27 december 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018129571


Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in:

  • online via het omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel
actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
expo | Wintersalon: Dorp in de kijker
de Bijl
van 1 tot en met 30 december

film | Le Confessioni
de Bijl
13 december om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur