A  A  A  A 
Openbare onderzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: gemeentebestuur Zoersel, Handelslei 167 in 2980 Zoersel
onderwerp: het verbouwen van de pastorij en het aanbouwen van een polyvalente dorpszaal
periode openbaar onderzoek: van 22 oktober tot en met 20 november 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018111440

aanvrager: Jan Seresia, Edgard Tinellaan 1C, 2800 Mechelen
onderwerp: het wijzigen van een bestaande verkaveling op het perceel Langebaan 89
periode openbaar onderzoek: van 21 september tot en met 22 oktober 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018022090

aanvrager: Igean Dienstverlening, Doornaardstraat 60 in 2160 Wommelgem
onderwerp: een verkaveling van 4 loten voor half open bebouwing en 2 loten voor open bebouwing ter hoogte van Stoppelveld
periode openbaar onderzoek: van 2 oktober tot en met 31 oktober 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018038158


Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in:

actueel

gesloten
Op 1 en 2 november is ons administratief centrum uitzonderlijk gesloten.

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september

expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Les Gardiennes
de Bijl
18 oktober om 20 uur

lezing | Geerdt Magiels
de Bijl
16 oktober om 20 uur

concert | Euterpe Baroque Consort
Sint Elisabethkerk
19 oktober om 20 uur