A  A  A  A 
Openbare onderzoeken

publieke consultatie
onderwerp:
toegankelijkheidsregeling hondenlosloopzone bos Akker
periode openbaar onderzoek: van 24 januari tot en met 22 februari 2019
inzage publieke consultatie: Klik op de links om bijhorende documenten te bekijken.
- toegankelijkheidskaart hondenlosloopzone Akker
- toegankelijkheidsreglement 

het dossier ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel:
- elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur
- maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur
- donderdag ook van 13.30 uur tot 20 uur

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in (uiterlijk op 22 februari):


onderwerp: In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een onderwerp: uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022
periode openbaar onderzoek: van 14 januari tot en met 13 maart 2019
inzage: Klik op de links om bijhorende documenten te bekijken.
- ontwerp openbaar onderzoek
- planaanpassing bijlage 3
- planaanpassing bijlage 4
- planaanpassing bijlage 10
- planaanpassing hoofdstuk 4
- planaanpassing hoofdstuk 5

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in (uiterlijk op 13 maart):


onderwerp: In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022. Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen.
periode openbaar onderzoek: van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019
inzage: Klik op de links om het bijhorende plan te bekijken.
- ontwerp-MAP 6
- ontwerp van het plan-MER
- ontwerp van het plan-MER (niet-technische samenvatting)

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in (uiterlijk op 21 februari):

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek worden in overweging genomen bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.


Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Matrick Benelux
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 7 woongelegenheden, een ondergrondse parking en 4 bovengrondse autostaanplaatsen – Halle Dorp 140
periode openbaar onderzoek: van 14 februari 2019 tot 15 maart  2019
omgevingsloketnummer: OMV_2019014383

aanvrager: A.W. PROJECTONTWIKKELING
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 4 woongelegenheden en één kantoorruimte en het slopen van de bestaande woning – K.Ullenslaan 38
periode openbaar onderzoek: van 22 januari 2019 tot 20 februari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018156179

aanvrager: Patrick Gijsbrechts
onderwerp: het verbouwen van een bestaande horecazaak/ café – Dorp 22
periode openbaar onderzoek: van 5 februari 2019 tot 6 maart 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2019009559

aanvrager: Jan Mertens
onderwerp: grondwaterwinning met thermische opslag – Kwikaard 132
periode openbaar onderzoek: van 17 januari 2019 tot 16 februari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018135229

aanvrager: Liesbeth Verstreken en Kristof Janssens namens gemeente Zoersel
onderwerp: het bouwen van een gebouw voor de technische dienst van de gemeente Zoersel - Achterstraat
periode openbaar onderzoek: van 16 januari 2019 tot 14 februari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018157127

aanvrager: Alexander Buyse en Cheyenne Renier
onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning – Herentalsebaan 187
periode openbaar onderzoek: van 22 januari 2019 tot 20 februari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018157062

aanvrager: Ellen Goeyvaerts
onderwerp: het verbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning tegen de rechter perceelgrens – Alfons Butsstraat 36
periode openbaar onderzoek: van 22 januari 2019 tot 20 februari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018158707

aanvrager: Stef Janssens en Leen Van Aelst
onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning naar meergezinswoning (3 appartementen) + bijgebouw – Kerkstraat 15
periode openbaar onderzoek: van 22 januari 2019 tot 20 februari 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018155458


Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in:

  • online via het omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel
actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 

expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 

        
film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur


tentoonstelling | Frans Van Roy: Pa'lante'
de Bijl
2 tot en met 24 maart  

  
film | Va vis et deviens 
de Bijl
7 maart om 20 uur            


lezing | Peter Verlinden: Massamedia 
de Kapel
22 maart om 14 uur 


concert | Aurélie Viegas & Wim Brabants
de Bijl
22 maart om 20 uur