A  A  A  A 
Heraldiek en oorsprong van wapenschilden
de heraut en het ontstaan van de wapenkunde

In de West-Europese middeleeuwen bekleedde de heraut een zeer belangrijke functie. Naast een sociale functie als ceremoniemeester van de tornooispelen en de ridderfeesten, kende hij als geen ander het protocol en de hiërarchische geplogenheden. Hij was dus perfect op de hoogte van de adelrechten, de afstammingshistories van (adellijke) families met de daarbij horende emblemen op schilden, helmversierselen, kroon, helmteken, ordeteken, wapenkreet, helmkleed, enzovoort.
De herauten waakten over dit alles en vanaf het midden van de 12de eeuw hebben zij alles genoteerd en gecodeerd. Er was een norm en zo was meteen de heraldiek of wapenkunde geboren.


heraldiek


De oorsponkelijke functie van het wapen was een veldteken dat strijders van ver konden herkennen. Deze functie bepaalde de regels van de heraldiek. De kleuren in de wapenkunde zijn gebaseerd op eeuwenoude benamingen en zwart-wit arceringen. De archaïsche benamingen werden gebruikt bij het wapen, zo werd bijvoorbeeld een rode kleur, keel genoemd.


onderscheid tussen wapenbeschrijving (blazoenering) of wapenkunst (afbeelden van wapens)

De wapenkunst gaat uit van een metaalkleurig schild (goud of zilver) waarop een of meerdere emblemen in email of kleur werden aangebracht. Dat was vooral praktisch bij de herkenbaarheid van de beschermende uitrusting - oorspronkelijk immers bedoeld als oorlogsinstrument - zeker bij een gesloten helm.


van krijgsheraldiek naar een papieren heraldiek

Het geheel van de emblemen vormde een onderscheidingsteken voor een natie, een leger, de overheid, een geslacht, een familie, een stam, een persoon ... Ook nu nog worden officiële stukken met een afdruk van een staatswapen of gemeentewapen bekrachtigd. Stempels en zegels, zelfs stickers nemen de functie van de - in warme was gedrukte - zegelring over. De krijgsheraldiek is dus overgestapt op een papieren heraldiek.
actueelklik hier voor de verkiezingen


mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
van 1 juli tot 30 september

expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september


expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Hampstead
de Bijl
13 september om 20 uur