A  A  A  A 
als eerste op de hoogte met BE-Alert (15/04/2019)
Sommige Zoerselaars waren vrijdag als eerste op de hoogte van de telefoonproblemen bij telecomoperator Proximus (waardoor de vaste lijnen van de hulpdiensten 3 uur lang niet bereikbaar waren). Hoe dit kan? Ze zijn ingeschreven voor BE-Alert, het officiële alarmeringssysteem van de Belgische overheden (waaronder ook onze gemeente). Via de sms van BE-Alert kregen ze een gsm-nummer waarmee ze de hulpdiensten toch konden bereiken indien nodig. Schrijf ook snel in!

BE-Alert is het officiële alarmeringssysteem van de Belgische overheden, waar ook wij mee werken. Hiermee kunnen we snel en efficiënt een bericht uitsturen naar alle betrokken bewoners van het getroffen gebied, én ook meteen de nodige instructies geven (zoals ramen en deuren sluiten bij een brand).

hoe inschrijven?
Enkel wanneer u zich inschrijft voor BE-Alert, kunt u de (gratis) waarschuwingsberichten ontvangen. Om u te registreren, vult u uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en woonplaats in op het online formulier op www.be-alert.be. Daarna krijgt u een e-mail waarmee u uw registratie moet bevestigen. Vervolgens kunt u uw persoonlijke info nog aanvullen (taal, werkadres, eventuele handicap(s) ...).
Inschrijven voor BE-Alert is volledig gratis.

verschillende kanalen
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om u te waarschuwen. Na uw inschrijving kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te brengen.

belangrijke vragen
Hoe herkent u een bericht van BE-Alert?
Naargelang de telefoonoperator zult u een bericht krijgen van ALARM1789 of 1789. Dat nummer is uniek voor BE-Alert en wordt enkel door de overheid gebruikt in noodsituaties.

Hoe moet u reageren als u een BE-Alertbericht krijgt?
Blijf rustig en volg de aanbevelingen in het bericht. Volg de media, de website en sociale media van uw gemeente, het federaal Crisiscentrum ... Als u moet evacueren, volg dan de richtlijnen van de hulpdiensten ter plaatse.

Hoe zit het met uw privacy?
BE-Alert zal de verzamelde gegevens niet doorgeven aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan de alarmering voor noodsituaties zonder uw toestemming.

meer info: www.be-alert.be
actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur