A  A  A  A 
knip Oude Baan | proefproject (15/03/2019)
Al geruime tijd zijn er verschillende klachten over het toenemend sluipverkeer in de Oude Baan tussen de Kapellei en de Waterstraat/Raymond Delbekestraat. Daarom voerden we vorig jaar – in samenwerking met het gemeentebestuur van Schilde – een grondige analyse uit van de verkeersproblematiek in deze woonstraat.

Op basis van deze analyse besloten we de Oude Baan te ‘knippen’. De meest aangewezen plaats om de knip door te voeren, is net voorbij de inrit naar de apotheekparking, komende van de N12 rijrichting R. Delbekestraat. Op deze manier blijft de apotheek bereikbaar. De Oude Baan wordt voor gemotoriseerd verkeer dan enkel toegankelijk vanuit de Waterstraat / Raymond Delbekestraat.

We vroegen de buurtbewoners om hun mening over deze maatregel. Van de personen die reageerden op onze oproep, stond een meerderheid er positief tegenover. Samen met het gemeentebestuur van Schilde beslisten we dan ook om de knip tijdelijk in te voeren, en dit vanaf dinsdag 19 maart.

Het gaat hierbij in eerste instantie om een proefperiode, die een half jaar zal duren. Aan het einde van deze periode (september ’19) wordt de maatregel geëvalueerd.

meer info: , T 03 2980 8 48
actueel


verkiezingen 2019

 


zomerwerking


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 


Salut la copine met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen
 
de Kapel
1 juni om 20.30 uur 


Oude Koeien aan de Costa del sol
de Kapel
21 juni om 20 uur


Tekenatelier | Het uur blauw
de Bijl
van 22 tot 30 juni