A  A  A  A 
wegen- en rioleringswerken in wijk Sint-Martinus van start (15/03/2019)
Vanaf 18 maart worden de Sint-Martinusstraat (tussen De Pier en Heideweg), Winkelhoeve, Krimveldweg, D’Eike, Ketelheide, Ronkaartweg en Lage Weg (tussen Heideweg en Lindedreef) afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit doen we om de wegen- en rioleringswerken vlot te kunnen laten verlopen.

voorbereidende werken
Op 18 maart 2019 start een aannemer met  de voorbereidende werken van het wegen- en rioleringsdossier in wijk Sint-Martinus (Sint-Martinusstraat (deels), Winkelhoeve, Krimveldweg, D’Eike, Ketelheide (deels), Ronkaartweg en Lage Weg (deels)). In deze fase maken ze de bermen vrij, en worden de nutsleidingen verlegd en ondergronds gebracht.

fase 1
Na het bouwverlof gaan de eigenlijke rioleringswerken van start in fase 1 (Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve en Krimveld weg). Na deze werken zal het ‘vuile’ water via de riolering in het midden van de baan afgevoerd worden naar een zuiveringsstation. Het ‘propere’ regenwater wordt via een open gracht ‘vertraagd’ afgevoerd.

straten afgesloten
Om deze werken vlot te kunnen laten verlopen zullen al de straten afgesloten worden voor het doorgaande verkeer. Bewoners kunnen hun woning tijdens de werken wel steeds bereiken.

op de planning
Benieuwd naar welke rioleringsdossiers er in Zoersel nog op de planning staan? U kunt het lezen op pagina 19 van ons Zoersel magazine van februari.

meer info: planning infrastructuur, T 03 2980 9 15,
actueel


verkiezingen 2019

 


zomerwerking


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 


Salut la copine met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen
 
de Kapel
1 juni om 20.30 uur 


Oude Koeien aan de Costa del sol
de Kapel
21 juni om 20 uur


Tekenatelier | Het uur blauw
de Bijl
van 22 tot 30 juni