A  A  A  A 
Europese, federale en Vlaamse verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei 2019  is het weer zover. Dan trekken we met z’n allen naar de stembus voor de gelijktijdige Europese, federale en regionale verkiezingen.

verkiezingen in België
In België zijn er verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

 • gemeentelijke verkiezingen 
 • provinciale verkiezingen
 • Vlaamse verkiezingen
 • federale verkiezingen
 • Europese verkiezingen

Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes. Op 14 oktober 2018 brachten we onze stem uit voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Deze keer, op 26 mei 2019, stemmen we voor Het Europees, Federaal en Vlaams Parlement.

waar stemmen
Zoersel heeft vier kieslocaties, die op hun beurt verschillende stembureaus tellen.

 • Halle
  • gemeentelijke basisschool Pierenbos (Halmolenweg 3)
 • Sint-Antonius
  • gemeentelijke basisschool Beuk & Noot (ingang via Achterstraat of Ter Beuken)
  • administratief centrum (Handelslei 167)
 • Zoersel
  • gemeentelijke basisschool de Kiekeboes (ingang via Kerkstraat of Mie Manstraat)

Op uw oproepingskaart leest u in welk stembureau u moet stemmen.

wat meebrengen
U brengt volgende zaken mee naar het stembureau:

 • uw oproepingskaart
 • uw identiteitskaart

Alle stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.

Bent u een rolstoelgebruiker of slecht te been, dan kunt u in élk bureau van uw opgegeven kieslocatie uw stem uitbrengen.

oproepingskaart
Ten laatste half mei ontvangt u uw oproepingskaart, waarop u uw kieslocatie en het nummer van uw stembureau terugvindt.

Hebt u 15 mei nog geen oproepingskaart ontvangen? Contacteer dan onze dienst verkiezingen.

Bij een vooraf gemelde/geregistreerde afwezigheid ontvangt u geen oproepingsbrief.

stemplicht
Om als kiezer te mogen stemmen, moet u aan vier voorwaarden voldoen. U moet:

 1. Belg zijn, ten laatste op 1 maart 2019; 
 2. ten minste 18 jaar zijn op 26 mei 2019; 
 3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op 1 maart 2019;
 4. niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 26 mei 2019 (omwille van een veroordeling of onbekwaamverklaring).

In België bestaat stemplicht. Wanneer u aan deze vier voorwaarden voldoet, bent u verplicht om te komen stemmen.
Woont u als Belg in het buitenland? Kijk dan op de federale website.

als u niet kunt gaan stemmen
Verblijft u de dag van de verkiezingen in het buitenland, moet u werken, bent u ziek ...?  Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand anders een volmacht te geven. Dit heet: stemmen bij volmacht.

 • stemmen bij volmacht
  In dit geval duidt u een andere kiezer aan die in uw plaats mag stemmen. U vult daarvoor een volmachtformulier in. Zorg voor de nodige bewijzen of attesten van uw werkgever, arts, inrichting, instelling …  Geef het volmachtformulier, uw oproepingsbrief en uw bewijsstukken mee met de kiezer die in uw plaats stemt (de volmachtkrijger). Hij of zij moet dit, samen met zijn of haar eigen identiteitskaart, afgeven in het kiesbureau dat op uw oproepingsbrief staat. Bij een volmacht gelden er een aantal voorwaarden en regels waaraan u moet voldoen. U vindt de voorwaarden en meer informatie op de federale website over de verkiezingen

 • attest van afwezigheid 
  U bent in principe verplicht om te gaan stemmen. Maar er zijn uitzonderlijke gevallen waardoor u vrijgesteld kunt worden. U hebt een geldig bewijs nodig van de reden dat u niet kunt gaan stemmen. Lever het bewijs (vb. doktersattest, attest van uw werkgever, ...) aan bij de dienst verkiezingen in het administratief centrum (Handelslei 167). Uw afwezigheid wordt geregistreerd en de bewijzen worden aan de vrederechter bezorgd.
  Als u op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent, maar u hebt hier geen bewijsstukken voor, dan kunt u uitzonderlijk een verklaring op eer afleggen. Dit gebeurt ook bij de dienst verkiezingen, die uw verklaring in naam van de burgemeester afneemt.
  Bij een vooraf gemelde/geregistreerde afwezigheid ontvangt u geen oproepingsbrief.
  Lees hier meer over wat u moet doen als u liever geen volmacht geeft of te laat bent om dit nog te regelen.

 • ongewettigd afwezig
  Brengt u uw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en hebt u geen afwezigheidsattest of verklaring op eer afgelegd, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De rechtbank bepaalt dan welke boete u krijgt als u wordt vervolgd. U kunt de reden waarom u niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

oefenen
In onze gemeente kunt u digitaal stemmen. Wilt u graag een keer oefenen op een stemcomputer? Dat kan op dinsdag 7 mei op de Zoerselse markt. Nadien staan de oefencomputers (tot en met 21 mei) opgesteld in de bibliotheken van Halle en Zoersel en in het administratief centrum (Handelslei 167).

meer weten?
Neem contact op met onze dienst verkiezingen op het nummer T 03 2980 0 00 of mail naar . Neem daarnaast zeker eens een kijkje op verkiezingen.fgov.be, hier kunt u terecht voor alle informatie over de verkiezingen.

actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur