A  A  A  A 
trainingen politie in oude schoolgebouwen Lindedreef (08/02/2019)
De Politie Voorkempen organiseert vaak trainingen en bijscholingen voor haar medewerkers. Om levensechte situaties te creëren, gebeurt dit ook dikwijls op een buitenlocatie. De oude leegstaande school in de Lindedreef is voor hen een perfecte plek om zulke oefeningen te doen.

Politie Voorkempen kreeg van het gemeentebestuur de toestemming om op de volgende dagen, telkens van 8 tot 17 uur, trainingen te organiseren:
  • 14 en 28 februari
  • 7, 14, 21 en 28 maart
  • 4, 11, 18, 24 en 25 april
  • 2, 8, 9, 16 en 23 mei
  • 6, 13, 20 en 27 juni
airsoft en rook
Het betreft een situationele training, wat betekent dat er telkens een bepaalde interventietechniek wordt geoefend. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van ‘airsoft’ – waarbij men schiet met kleine balletjes – om een schietincident te simuleren. Deze simulaties vinden uitsluitend plaats in een afgesloten ruimte, waardoor er geen gevaar is voor omstaanders. Tenslotte wordt er voor sommige oefeningen zwarte rook gebruikt, die zichtbaar kan zijn in de omgeving van de school. Deze rook is niet schadelijk.

schoolgebouwen niet betreden
Het is ten allen tijden verboden om de schoolgebouwen te betreden.
Bij problemen kunt u bellen naar T 03 210 40 00.

meer info: Lokale Politie Voorkempen, T 03 210 40 00
actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur