A  A  A  A 
eenrichtingverkeer in deel van de Victorielaan tot december (08/02/2019)

In de Victorielaan – ter hoogte van de bocht –  worden er nieuwe appartementen gebouwd. Tijdens de werken nemen vrachtwagens vaak een deel van de baan in. Dit creëert een zeer gevaarlijke situatie wegens de slechte zichtbaarheid.

Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen, zien we ons verplicht om gedurende de periode van de bouwwerken eenrichtingsverkeer in te stellen in een deel van de Victorielaan. Dit vanaf  maandag 11 februari 2019 tot en met maandag 23 december 2019, tussen het kruispunt met de Handelslei en het kruispunt met de Frans Van Looverenlaan, in de richting van de Handelslei. 

goed om weten

  • In de Victorielaan is er, komende vanuit de Frans Van Looverenlaan, nog steeds tweerichtingsverkeer mogelijk (zowel richting Handelslei als richting Zoerselsteenweg).
  • De halte van De Lijn (rijrichting Zoerselsteenweg) in de Victorielaan wordt vanaf maandag 11 februari tijdelijk verplaatst naar de Handelslei (halte Bethaniënlei voor apotheek Sollie).

meer info: Bart Van Santvliet, T 03 2980 8 48,

actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur