A  A  A  A 
nieuw bestuur legt eed af (11/01/2019)
Net zoals in de rest van ons land werd ook in Zoersel op 14 oktober een nieuwe bestuursploeg verkozen. Afgelopen maandag legden de 27 gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hun eed af.

gemeente- en ocmw-raad
Ook u trok 14 oktober vermoedelijk, samen met zo’n 17.000 andere Zoerselaars, naar de stembus om uw stem uit te brengen. De gemeenteraadsleden werden rechtstreeks door u gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de ocmw-raadsleden zijn en dat de voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter van de ocmw-raad is.

(De gemeenteraadsleden die deel uitmaken van het schepencollege staan vet en cursief. Onderstaande volgorde is bepaald op basis van anciënniteit in de gemeenteraad. Bij een gelijke anciënniteit werd gekeken naar het aantal voorkeursstemmen.)

1 Katrien Schryvers CD&V
2 Luc Kennis  CD&V
3 Liesbeth Verstreken N-VA
4 Wim Govers  CD&V
5 Jos van Dongen  Vlaams Belang
6 Danny Van de Velde N-VA
7 Roel Van Elsacker  CD&V
8 Jos Vekemans  H-Eerlijk Zoersel
9 Michaël Heyvaert N-VA
10 Jan De Prins  CD&V
11 Koen Paredaens  N-VA
12 Rita Laureyssens  N-VA
13 Marc De Cordt  Groen
14 Marcel De Vos  N-VA   voorzitter gemeente- en ocmw-raad
15 Paul Van Wesenbeeck CD&V
16 Kitty Busschodts  N-VA
17 Wouter Bollansée Vlaams Belang
18 Jan Van Melkebeek CD&V
19 Alex Verbergt  CD&V
20 Cindy Van Paesschen N-VA
21 Olivier Rul  Open VLD       
22 Tom Sleeuwaert  H-Eerlijk Zoersel
23 Maxim Van den Bossche N-VA
24 Steven Laureyssens N-VA
25 Katrien Seynaeve Groen
26 Karin Verbiest  N-VA
27 Charlotte Vercruyssen H-Eerlijk Zoersel

De gemeenteraad komt (normaalgezien) elke derde dinsdag van de maand samen. Aansluitend aan de gemeenteraadszitting zal voortaan ook de ocmw-raadszitting gehouden worden. De zittingen zijn openbaar (met uitzondering van de besloten zitting). U kunt zich abonneren op de agenda en het goedgekeurde verslag van de raadszitting.

schepencollege en vast bureau
Het uitvoerend orgaan van de gemeenteraad blijft het college van burgemeester en schepenen. Voor de ocmw-raad is het uitvoerend orgaan het vast bureau. Dit vast bureau is samengesteld uit dezelfde leden als het college. Zij werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.

Liesbeth Verstreken  N-VA  burgemeester
Danny Van de Velde  N-VA  eerste schepen
Marc De Cordt  Groen  tweede schepen
Koen Paredaens  N-VA  derde schepen
Olivier Rul  Open VLD  vierde schepen
Michaël Heyvaert  N-VA  vijfde schepen
Cindy Van Paesschen  N-VA  zesde schepen

Beide organen worden voorgezeten door burgemeester Liesbeth Verstreken. Zij legde op maandag 24 december bij de provinciegouverneur reeds de eed af als burgemeester voor de legislatuur 2019-2024.
De agenda’s van het schepencollege en het vast bureau worden apart, maar wel geïntegreerd, behandeld. Het vast bureau zal wekelijks, aansluitend op het college, plaatsvinden.

bijzonder comité voor de sociale dienst
Nieuw is dat binnen het ocmw ook een bijzonder comité voor de sociale dienst werd opgericht. Dit comité neemt de beslissing of iemand hulp en ondersteuning krijgt. De leden ervan werden verkozen door de gemeenteraad.

Cindy Van Paesschen  N-VA  voorzitter bijzonder comité
Wannes Van de Velde  N-VA 
Geert Heeres  N-VA 
Lander Severins  Groen 
Emery Frijters  Groen 
Wencke Keysers  CD&V 
Inge Diels  CD&V 
Frederika Houwelijckx  H-Eerlijk Zoersel 
Constant Meeusen  Vlaams Belang 

Het comité vergadert elke derde donderdag van de maand achter gesloten deuren.meer info:
actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 

       


tentoonstelling | Frans Van Roy: Pa'lante'
de Bijl
2 tot en met 24 maart  

  
     


lezing | Peter Verlinden: Massamedia 
de Kapel
22 maart om 14 uur 


concert | Aurélie Viegas & Wim Brabants
de Bijl
22 maart om 20 uur