A  A  A  A 
verkiezingen: wat als u niet kunt gaan stemmen? (14/09/2018)

Op zondag 14 oktober 2018  is het weer zover. Dan trekken we met z’n allen naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Ten laatste einde deze maand ontvangt u uw oproepingskaart, waarop u uw kieslocatie en het nummer van uw stembureau terugvindt. Maar wat als u niet kunt gaan stemmen?

stemmen bij volmacht
Verblijft u de dag van de verkiezingen in het buitenland, moet u werken, bent u ziek ...?  Dan kunt u, aan de hand van een volmacht, een andere kiezer in uw plaats laten stemmen. U vult daarvoor een volmachtformulier in, met daarop onder meer de reden waarom u niet zelf kunt gaan stemmen (bijvoorbeeld omwille van medische of beroepsredenen, vakantie …). U zorgt ook voor de nodige bewijzen of attesten van uw werkgever, arts, inrichting, instelling …  Het volmachtformulier, uw bewijsstukken en oproepingsbrief geeft u mee aan de volmachtkrijger. Hij of zij neemt al deze documenten, de eigen oproepingsbrief en identiteitskaart mee naar het aangegeven stembureau. Bij een volmacht gelden er een aantal voorwaarden en regels waaraan u moet voldoen. U vindt hierover meer informatie op www.vlaanderenkiest.be.

attest van afwezigheid
In tegenstelling tot wat vermeld staat in ons Zoerselmagazine van augustus bent u niet verplicht om een volmacht te geven als u niet kunt gaan stemmen. U hebt wel een geldig bewijs nodig van de reden waarom u niet kunt gaan stemmen. Lever het bewijs (bijvoorbeeld doktersattest, attest van uw werkgever ...) aan bij de dienst bevolking & verkiezingen in het administratief centrum (Handelslei 167). Uw afwezigheid wordt geregistreerd en de bewijsstukken worden door de voorzitter van het stembureau aan de vrederechter bezorgd. Als u een wettige reden hebt om niet te gaan stemmen, maar u hebt hier geen bewijsstukken voor, dan kunt u hier uitzonderlijk een verklaring op eer voor afleggen. Dit gebeurt ook bij de dienst bevolking & verkiezingen, die uw verklaring in naam van de burgemeester afneemt. Bij een vooraf gemelde/geregistreerde afwezigheid ontvangt u geen oproepingsbrief.

ongewettigd afwezig
U bent in principe verplicht om te gaan stemmen. Brengt u uw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en hebt u geen afwezigheidsattest of een verklaring op eer binnengebracht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De rechtbank bepaalt dan welke boete u krijgt als u wordt vervolgd. U kunt de reden waarom u niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

meer info:
- bevolking & verkiezingen, T 03 2980 0 00, , www.zoersel.be/verkiezingen, www.vlaanderenkiest.be 
- Jammer genoeg slopen er in het artikel in ons Zoerselmagazine nog een paar rekenfouten.  U leest hier de correctie versie.

 

actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur