A  A  A  A 
jongeren voor Bohicon al verknocht aan onze zustergemeente (14/09/2018)

“Afonghanjiai! Koudogbada! Allerlei vreemde klanken vliegen ons hier rond de oren. De vertaling? Goeiemorgen en goeienavond in het Fon, de plaatselijke taal hier in Benin en meteen de moedertaal van de Beninezen, naast het Frans.” Dit, en nog veel meer, leest u in de blog van onze jongeren in Bohicon.

Want ook dit jaar zijn er, voor het vierde jaar op rij,  vijf Zoerselse jongeren afgezakt naar onze zustergemeente in Benin, om samen met hun Bohiconese collega-jeugdwerkers een mobiel speelplein te organiseren. Van de 200.000 inwoners zijn er ongeveer 140.000 kinderen jonger dan 14 jaar. Meer dan volk én interesse genoeg dus voor het speelplein. Iedere dag gaan Kaat, Evi, Frauke, Emiel en Julie naar een andere locatie om zoveel mogelijk kinderen een leuke, leerrijke en boeiende dag te kunnen bezorgen. “We hebben al zoveel gehoord, gevoeld, gezien, geroken … Ontelbare indrukken! Wij zijn alvast helemaal verknocht aan deze plek!”, zo luidt het nog.

Onze jongeren blijven nog iets meer dan een week in Bohicon, waar ze verblijven in gastgezinnen om zo ten volle het Beninese leven te ervaren. Ook u kunt hun avonturen op de voet volgen via hun blog of  de Facebookpagina van Noord-Zuid Zoersel.

meer info:

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
tentoonstelling | Victor Ramirez: tussen sporen en overblijfsels 
de Bijl
van 5 januari tot 27 januari 

lezing | Victor Victor: poëzie 
de Bijl
24 januari om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur