A  A  A  A 
werken in de Handelslei - Kapellei en in de Achterstraat (03/08/2018)

In Handelslei en Kapellei worden deze maand nieuwe leidingen gelegd, waardoor het voet- en fietspad steeds langs één kant is afgesloten. Daarnaast wordt er ook gewerkt in het eerste deel de Achterstraat, waardoor u van woensdag tot vrijdag een omleiding moet volgen.

nieuwe leidingen voor de Handelslei en Kapellei
Vanaf 7 augustus start Eandis met de vernieuwing van de gashoofdleiding aan de Handelslei en Kapellei. Pidpa vernieuwt daarnaast ook de hoofdleiding van het drinkwater in deze straten. Bijgevolg zal het voet- en fietspad, vanaf de Processieweg tot aan de Liersebaan, afgesloten zijn. Eandis zal de leiding nemen over beide werken.

De werken worden aan beide kanten van de straat uitgevoerd, maar telkens aan één kant tegelijkertijd zodat u kunt oversteken en nog steeds veilig het voet- en fietspad kunt gebruiken. Dit zal duidelijk aangegeven worden met signalisatieborden. De werken zullen een maand in beslag nemen.

rioleringswerken in de Achterstraat
Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 augustus worden kleine rioleringswerken uitgevoerd in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 7-9. Daardoor zal de Achterstraat tijdelijk volledig onderbroken zijn tussen de rotonde (Zoerselsesteenweg – Achterstraat – Medelaar) en de Begijnenstraat. Er is een omleiding voorzien via de Zoerselsesteenweg – Handelslei – Processieweg. Stekelbees, Dol-Fijntjes (de Vleugel) en de Zoest zijn bereikbaar via de kant van de Processieweg.

meer info:

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
tentoonstelling | Victor Ramirez: tussen sporen en overblijfsels 
de Bijl
van 5 januari tot 27 januari 

lezing | Victor Victor: poëzie 
de Bijl
24 januari om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur