A  A  A  A 
hittegolf | een heet onderwerp (update!) (25/07/2018)

Het is puffen tegenwoordig! Hopelijk kunt u het hoofd koel houden en hebben we de ergste zweetbuien snel achter de rug. Deze hittegolf brengt ook enkele belangrijke maatregelen met zich mee.

verbod op sproeien en verspillen van water

Vanaf 25 juli is het bij politiebesluit verboden om water te verspillen. Het verbod geldt altijd voor leidingwater en tussen 8 en 20 uur voor elk type water, dus ook uw regen- en grondwater.

Concreet is het voor een particulier dus niet meer toegelaten om:

  • uw auto of motor af te wassen of af te spuiten.
  • privĂ©-zwembaden, plonsbadjes, vijvers of fonteinen (bij) te vullen (meer dan 100 liter).
  • uw tuinen, gazon, velden of binnenplaatsen te besproeien.

Ondernemingen mogen enkel water verbruiken indien dit echt noodzakelijk is voor hun bedrijfsactiviteit.

Het is in onze provincie verboden om water te halen uit de onbevaarbare waterlopen. Dit is het zogenaamde captatieverbod. De enige uitzondering: als u het water gebruikt als drinkwater voor uw eigen vee dat buiten staat.

Deze regels zullen gecontroleerd worden en inbreuken hierop zijn ook strafbaar!

brandgevaar
Het spreekt voor zich dat het momenteel niet toegelaten is om kampvuren te maken of te roken in de droge bossen. Gooi geen sigarettenpeuken uit het raam van uw auto. We vragen ook om extra waakzaam te zijn als u door de natuur wandelt of fietst. Bel bij (brand)gevaar meteen het nummer 112.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

verzorg uzelf en anderen

Zeker bij warm weer is het belangrijk dat u voldoende water drinkt, ook als u niet meteen dorst hebt. Zorg daarnaast dat u steeds water meeneemt, waar u ook gaat.

Let er bij kinderen, ouderen en zieken op dat ze voldoende vocht binnenkrijgen. We kunnen ook niet genoeg benadrukken dat u kinderen of huisdieren nooit, ook niet voor twee minuten, in een geparkeerde auto mag achterlaten.

Op warmedagen.be vindt u een heleboel tips over hoe we kunnen omgaan met het warme weer.

meer info: www.warmedagen.be, www.aquaflanders.be 

actueel


verkiezingen 2019

 


zomerwerking


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 


Salut la copine met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen
 
de Kapel
1 juni om 20.30 uur 


Oude Koeien aan de Costa del sol
de Kapel
21 juni om 20 uur


Tekenatelier | Het uur blauw
de Bijl
van 22 tot 30 juni