A  A  A  A 
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op zondag 14 oktober 2018  is het weer zover. Dan trekken we met z’n allen naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. We frissen uw geheugen even op over hoe de gemeenteraadsverkiezingen precies in zijn werk gaan.

verkiezingen in België
België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 • gemeentelijke verkiezingen 
 • provinciale verkiezingen
 • Vlaamse verkiezingen
 • federale verkiezingen
 • Europese verkiezingen

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vinden samen plaats, dit jaar dus op 14 oktober. Op die dag kunt u leden van gemeente- en provincieraad kiezen.

stemplicht
Om als kiezer te mogen stemmen, moet u aan vier voorwaarden voldoen:

 1. Belg zijn
  (ten laatste op de dag van het afsluiten van de kiezerslijsten - 1 augustus 2018)
 2. ten minste 18 jaar zijn (ten laatste op de dag van de verkiezing - 14 oktober 2018)
 3. niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht
  (omwille van een veroordeling of onbekwaamverklaring - ten laatste op de dag van de verkiezing - 14 oktober 2018)
 4. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zoersel
  (ten laatste op de dag van het afsluiten van de kiezerslijsten - 1 augustus 2018)

In België bestaat stemplicht. Wanneer u aan deze vier voorwaarden voldoet, bent u verplicht om te komen stemmen. Als niet-Belg kon u zich tot eind juli registreren om te mogen stemmen. Eens geregistreerd, hebt u ook stemplicht, ook in de toekomst. Niet-Belgen mogen niet deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen.

waar moet u stemmen?
Zoersel heeft vier kieslocaties, die op hun beurt verschillende stembureaus tellen.

 • Halle
  • gemeentelijke basisschool Pierenbos (Halmolenweg 3)
 • Sint-Antonius
  • gemeentelijke basisschool Beuk & Noot (ingang via Achterstraat of Ter Beuken)
  • administratief centrum (Handelslei 167)
 • Zoersel
  • gemeentelijke basisschool de Kiekeboes (ingang via Kerkstraat of Mie Manstraat)

Op uw oproepingskaart leest u in welk stembureau u moet stemmen. Neem die kaart en uw identiteitskaart mee naar dat stembureau. Alle stembureaus zijn open van 8 tot 15 uur. Bent u een rolstoelgebruiker, dan kunt u in élk bureau van uw opgegeven kieslocatie uw stem uitbrengen.

wanneer krijgt u uw oproepingskaart?
Ten laatste eind september ontvangt u uw oproepingskaart, waarop u uw kieslocatie en het nummer van uw stembureau terugvindt. Hebt u 8 oktober nog geen oproepingskaart ontvangen? Contacteer dan onze dienst bevolking & verkiezingen.

wat als u zelf niet kunt stemmen?
Verblijft u de dag van de verkiezingen in het buitenland, moet u werken, bent u ziek ...?  Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand anders een volmacht te geven. Dit heet: stemmen bij volmacht.

 • stemmen bij volmacht
  In dit geval duidt u een andere kiezer aan die in uw plaats mag stemmen. U vult daarvoor een volmachtformulier in. Zorg voor de nodige bewijzen of attesten van uw werkgever, arts, inrichting, instelling …  Geef het volmachtformulier, uw oproepingsbrief en uw bewijsstukken mee met de kiezer die in uw plaats stemt (de volmachtkrijger). Hij of zij moet dit, samen met zijn of haar eigen identiteitskaart, afgeven in het kiesbureau dat op uw oproepingsbrief staat. Bij een volmacht gelden er een aantal voorwaarden en regels waaraan u moet voldoen. U vindt de voorwaarden en meer informatie op www.vlaanderenkiest.be

 • attest van afwezigheid 
  U bent in principe verplicht om te gaan stemmen. Maar er zijn uitzonderlijke gevallen waardoor u vrijgesteld kunt worden. U hebt een geldig bewijs nodig van de reden dat u niet kunt gaan stemmen. Lever het bewijs (vb. doktersattest, attest van uw werkgever, ...) aan bij de dienst bevolking & verkiezingen in het administratief centrum (Handelslei 167). Uw afwezigheid word geregistreerd en de bewijzen worden aan de vrederechter bezorgd.
  Als u een wettige reden hebt om niet te gaan stemmen, maar u hebt hier geen bewijsstukken voor, dan kunt u hier uitzonderlijk een verklaring op eer voor afleggen. Dit gebeurt ook bij de dienst bevolking & verkiezingen, die uw verklaring in naam van de burgemeester afneemt. Bij een vooraf gemelde/geregistreerde afwezigheid ontvangt u geen oproepingsbrief.
  Lees hier meer over de regels en wat u moet doen als u liever geen volmacht geeft of te laat bent om dit nog te regelen.
ongewettigd afwezig
Brengt u uw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en hebt u geen afwezigheidsattest of verklaring op eer afgelegd, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De rechtbank bepaalt dan welke boete u krijgt als u wordt vervolgd. U kunt de reden waarom u niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

oefenen
In onze gemeente kunt u digitaal stemmen. Wilt u graag een keer oefenen op een stemcomputer? Dat kan op dinsdag 2 oktober op de Zoerselse markt. Nadien staan de oefencomputers (tot en met 10 oktober) opgesteld in de bibliotheken van Halle en Zoersel en in het administratief centrum in Sint-Antonius.

meer weten?
Neem contact op met onze dienst bevolking & verkiezingen op het nummer T 03 2980 0 00 of mail naar . Neem daarnaast zeker eens een kijkje op www.vlaanderenkiest.be, hier kunt u terecht voor alle informatie over de verkiezingen.

actueelklik hier voor de verkiezingen


mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
van 1 juli tot 30 september

expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september


expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Hampstead
de Bijl
13 september om 20 uur