A  A  A  A 
bekendmaking beslissing omgevingsvergunning
Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen na het openbaar onderzoek bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Christine Vanderhenst
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het plaatsen van een veranda
locatie: Oostmallebaan 69
beslist op: 9 april 2018

aanvrager: Marc Vanderheyden
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: de afbraak van de bestaande woning en achterliggende berging
locatie: Schriekbos 71
beslist op: 9 april 2018

aanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het slopen van de sjauwelhoeve met aanhorigheden en verhardingen
locatie: Sjauwel 5
beslist op: 9 april 2018

aanvrager: VVS
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Cyriel Buysselaan 27
beslist op: 16 april 2018

aanvrager: Sigrid De Jongh
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Cyriel Buysselaan 23
beslist op: 16 april 2018

aanvrager: Gregory Van Nooten en Nevina Usai
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Halle-Velden 23
beslist op: 7 mei 2018

inzagemogelijkheden
U kunt beslissingen inkijken:
  • online via het omgevingsloket
  • bij de dienst ruimtelijke ordening (Handelslei 167)

beroepsmogelijkheden
U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.
 

actueel

klik hier voor de zomerwerking 2018


hulp bij aangifte personenbelasting
Bij ons in Zoersel zijn de zitdagen voor belastingen helaas volzet. Maar u kunt in juni elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

mobiliteits-en parkeerstudie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we zullen nemen in Halledorp.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 t.e.m. 14 juli


Vlaanderen Feest!
de Kapel
8 juli | 16 uur


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
1 juli tot 30 september