A  A  A  A 
bekendmaking beslissing omgevingsvergunning
Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen na het openbaar onderzoek bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Christine Vanderhenst
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het plaatsen van een veranda
locatie: Oostmallebaan 69
beslist op: 9 april 2018

aanvrager: Marc Vanderheyden
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: de afbraak van de bestaande woning en achterliggende berging
locatie: Schriekbos 71
beslist op: 9 april 2018

aanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het slopen van de sjauwelhoeve met aanhorigheden en verhardingen
locatie: Sjauwel 5
beslist op: 9 april 2018

aanvrager: VVS
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Cyriel Buysselaan 27
beslist op: 16 april 2018

aanvrager: Sigrid De Jongh
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Cyriel Buysselaan 23
beslist op: 16 april 2018

aanvrager: Gregory Van Nooten en Nevina Usai
toelichting: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Halle-Velden 23
beslist op: 7 mei 2018

inzagemogelijkheden
U kunt beslissingen inkijken:
  • online via het omgevingsloket
  • bij de dienst ruimtelijke ordening (Handelslei 167)

beroepsmogelijkheden
U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.
 

actueel

gesloten
Op 1 en 2 november is ons administratief centrum uitzonderlijk gesloten.

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september

expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Les Gardiennes
de Bijl
18 oktober om 20 uur

lezing | Geerdt Magiels
de Bijl
16 oktober om 20 uur

concert | Euterpe Baroque Consort
Sint Elisabethkerk
19 oktober om 20 uur