A  A  A  A 
mobiliteits- en parkeerstudie dorpskern Halle

Samen met de bouwprojecten in het kader van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle, wil het gemeentebestuur ook een optimale verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid in het dorp realiseren. Daarom stelde het college in het najaar van 2017 Antea Group, een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau, aan om een mobiliteits- en parkeerstudie uit te voeren in de dorpskern van Halle.

verloop

Het onderzoeksbureau Antea ging als volgt te werk:

  • Op maandag 2 oktober 2017 organiseerde het een startoverleg met de belangrijkste stakeholders (onder meer vertegenwoordigers van de school, omwonenden, middenstand, verenigingen …) .
  • Het lanceerde een enquête bij de medewerkers en de ouders van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Pierenbos. 
  • Het voerde zelf enkele objectieve tellingen en observaties uit.

Samen met de resultaten van de bovenstaande onderzoeken leverde dit een uitgebreid rapport op.

conclusies

De studie formuleerde twee belangrijke conclusies:

  1. invloed projecten op de bestaande vervoers- en parkeerinfrastructuur
    Antea verwacht met de projecten die gerealiseerd zijn, in uitvoering zijn of nog op de planning staan geen grote effecten op de verkeersdrukte. Ook tijdens de spitsuren zou een eventuele stijging in verkeersdrukte erg beperkt blijven.
  2. in kaart brengen verkeersstromen en oplossingen aanreiken voor knelpunten
    Volgens de studie kan de huidige verkeerssituatie in Halle op verschillende locaties en verschillende niveaus verbeterd worden. Antea formuleerde hierbij enkele maatregelen en aanbevelingen en voegde een actieplan toe om deze ook effectief te kunnen omzetten in concrete acties.

De gedetailleerde resultaten van de verkeersstudie vindt u terug in het rapport van Antea.

nieuwe verkeersmaatregelen

Rekening houdend met de conclusies, aanbevelingen en het actieplan van het onderzoeksbureau, werden door de gemeente al enkele verkeersmaatregelen geformuleerd en opgestart. Het college van 19 maart 2018 keurde deze goed. U vindt de nieuwe verkeersmaatregelen terug in:


meer informatie over de visie voor Halledorp >> 

actueel

klik hier voor de voorinschrijving van de zomerwerking 2018


zitdagen belastingen volzet

Om lange wachttijden te voorkomen, was het dit jaar verplicht om vooraf een afspraak te maken voor de zitdagen van de belastingen. Die momenten werden intussen echter allemaal ingevuld. Hebt u toch graag nog wat hulp bij het invullen van uw aangifte personenbelasting? Dan kunt u in mei en juni ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

mobiliteits-en parkeerstudie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we zullen nemen in Halledorp.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker

culinaire tocht met huifkar of fiets
Berkemei 108
3 juni | 10 uur

expo | Danielle Goffa
de Bijl
28 april t.e.m. 20 mei


expo | Tinka Pittoors en Kris Fierens
de Bijl
26 mei t.e.m. 17 juni
               


concert | Kris De Bruyne Trio
de Kapel
2 juni | 20.30 uur


culinaire fietstocht
tot 30 september

 


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 t.e.m. 14 juli