A  A  A  A 
mobiliteits- en parkeerstudie dorpskern Halle

Samen met de bouwprojecten in het kader van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle, wil het gemeentebestuur ook een optimale verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid in het dorp realiseren. Daarom stelde het college in het najaar van 2017 Antea Group, een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau, aan om een mobiliteits- en parkeerstudie uit te voeren in de dorpskern van Halle.

verloop

Het onderzoeksbureau Antea ging als volgt te werk:

 • Op maandag 2 oktober 2017 organiseerde het een startoverleg met de belangrijkste stakeholders (onder meer vertegenwoordigers van de school, omwonenden, middenstand, verenigingen …) .
 • Het lanceerde een enquête bij de medewerkers en de ouders van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Pierenbos. 
 • Het voerde zelf enkele objectieve tellingen en observaties uit.

Samen met de resultaten van de bovenstaande onderzoeken leverde dit een uitgebreid rapport op.

conclusies

De studie formuleerde twee belangrijke conclusies:

 1. invloed projecten op de bestaande vervoers- en parkeerinfrastructuur
  Antea verwacht met de projecten die gerealiseerd zijn, in uitvoering zijn of nog op de planning staan geen grote effecten op de verkeersdrukte. Ook tijdens de spitsuren zou een eventuele stijging in verkeersdrukte erg beperkt blijven.
 2. in kaart brengen verkeersstromen en oplossingen aanreiken voor knelpunten
  Volgens de studie kan de huidige verkeerssituatie in Halle op verschillende locaties en verschillende niveaus verbeterd worden. Antea formuleerde hierbij enkele maatregelen en aanbevelingen en voegde een actieplan toe om deze ook effectief te kunnen omzetten in concrete acties.

De gedetailleerde resultaten van de verkeersstudie vindt u terug in het rapport van Antea.

nieuwe verkeersmaatregelen

Rekening houdend met de conclusies, aanbevelingen en het actieplan van het onderzoeksbureau, werden door de gemeente al enkele verkeersmaatregelen geformuleerd en opgestart. Het college van 19 maart 2018 keurde deze goed. U vindt de nieuwe verkeersmaatregelen terug in:

Ook op 28 augustus waren er op de gemeenteraad enkele belangrijke beslissingen genomen:


een visie voor Halledorp

 • de verschillende werven
 • Europees project Solarise
 • bindend sociaal objectief
 • mobiliteits- en parkeerstudie dorpskern
 • actueel  klik hier voor de verkiezingen


  mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
  Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

  stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

  In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
  We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


   


  In de kijker


  culinaire fietstocht
  tot 30 september


  Zoerselse koppen in natuur en landbouw
  het Lindepaviljoen
  van 1 juli tot 30 september

  expo | Gent-Antwerpen: à la carte
  de Bijl
  van 8 tot en met 30 september


  expo | Lena Lafleur
  de Bijl
  van 6 tot en met 28 oktober


  film | Hampstead
  de Bijl
  13 september om 20 uur