A  A  A  A 
tuinieren zonder pesticiden: kleine daad, schoon resultaat! (17/04/2018)

Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Maak er deze lente eindelijk komaf mee! Breng ze op zaterdag 21 april (en de week daarop volgt) binnen bij het recyclagepark. In ruil ontvangt u een handige voegenborstel (zolang de voorraad strekt).

Hebt u ook last  van planten in de voegen van uw terras of onkruid op het wandelpad in de tuin? We grijpen gemakshalve naar pesticiden, maar die zijn schadelijk voor mens en milieu. Ze komen in onze waterlopen terecht en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo het water waaruit drinkwater gemaakt wordt.

Daarom doet gemeente & ocmw Zoersel mee met de actie ‘Een kleine daad, schoon resultaat’ op zaterdag 21 april (en de week die daarop aansluit) van de Vlaamse Milieumaatschappij. Wees er dus snel bij en kom met uw pesticiden naar het recyclagepark (De Maey 1).

tips voor een gezonde tuin of terras
Een tuin of terras onderhouden zonder schadelijke hulpmiddelen is perfect mogelijk. 53% van de Vlamingen doet dit al zonder pesticiden. Zo kunt u bijvoorbeeld varens planten op schaduwrijke plaatsen in plaats van gras om mosvorming te vermijden, of door te vegen of te krabben onkruid tussen uw tegels verwijderen.

Op de website ‘zonder is gezonder’ van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vindt u meer info over hoe u zonder pesticiden in uw tuin aan de slag kunt. Daarnaast ontwikkelde VMM en Velt samen de webtool ‘mijn gifvrije tuin’, die u op dezelfde website terugvindt. Deze tool geeft u heel wat handige tips voor verschillende soorten tuinen, waardoor u het onderhoud zo makkelijk mogelijk kunt maken.
Dit en andere info over duurzaam tuinieren vindt u op www.zonderisgezonder.be.

meer info: milieu, , T 03 2980 9 10

 

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
expo | Wintersalon: Dorp in de kijker
de Bijl
van 1 tot en met 30 december

film | The Lunchbox 
de Bijl
10 januari om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur