A  A  A  A 
leef brandveilig (13/03/2018)

2018 is inmiddels alweer een zwart jaar op het vlak van brandveiligheid. Zo eisten woningbranden tot nu toe minstens 8 doden in België. Daarom werd de website www.leefbrandveilig.be opgestart.

Op de vernieuwde website vindt u alle thema’s met betrekking tot brandveiligheid in en rond uw woning. Alle informatie wordt via dagelijkse en herkenbare situaties uitgelegd. De website is dus een toolbox voor iedereen: kinderen, jongeren, families, senioren, leerkrachten … en zelfs voor de brandweer en hun brandpreventieadviseurs.

de familie Van Vlam
Tijdens de ‘leef brandveilig’-campagnes en op de website maakt u kennis met de familie Van Vlam. Deze familie geeft u het goede voorbeeld en geeft u heel wat belangrijke preventietips mee. Zo leert u bijvoorbeeld welke rookmelders u het best koopt, hoe u kunt controleren of het studentenkot van uw studerend kind wel brandveilig is, hoe u brandwonden kunt verzorgen, enzovoort.

meer info: www.leefbrandveilig.be

 

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
expo | Wintersalon: Dorp in de kijker
de Bijl
van 1 tot en met 30 december

film | Le Confessioni
de Bijl
10 januari om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur